อธิการบดี อยู่ที่ใด

 ท่านเอื้อรังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำลังบรรจงถ่ายภาพบางอย่าง

 ลองตามไปดูท่านครับ

ภาพที่ ๑ รังสรรค์ In Action

ภาพที่ ๒ ท่านถ่ายภาพตึกนี้ครับ มีเสียงระฆังดังเสนาะหู เชียวครับ

ภาพที่ ๓ พวกเราคิดว่า "โบสถ์ หรือ หอนาฬิกา แน่นอนครับ"

ภาพที่ ๔ เป็นตึกที่มอบโดย คุณ และ คุณนาย Frank เนื่องในวันแม่ เมื่อปี ๑๙๖๔ ใช้เป็นสำนักงานของฝ่ายบริหาร คือ สำนักงานอธิการบดีครับ

ภาพที่ ๕ ท่านรองอธิการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กำลังอธิบายแผนที่ของมหาวิทยาลัย

ภาพที่ ๖ แผนที่ของมหาวิทยาลัย ในสำนักงานอธิการบดี

JJ