World Kitchen?

 ภาพข้างล่าง คือ ภาพไข่เจียวหมูสับ ครับ

 พอยกออกมา ทุกท่าน ต่างผิดหวัง เพราะรอนาน แถมออกมากลายพันธุ์ ครับ

 ประเด็นที่ท่านผู้บริหารได้ แลก เปลี่ยน ในโต๊ะอาหาร ก็คือ ว่า

 "จะเสียชื่อ ประเทศไทย อาหารขึ้นชื่อของเรา ไหงเป็นอย่างนี้"

 เรื่องนี้หากว่า "ทำใจ" ก็ไม่ว่ากัน

 แต่หากมองลึกๆ สิ่งที่เป็น "จุดขายของประเทศไทย คือ ครัวโลก จะเสียหายมากครับ"

 คุณศิริศักดิ์ หรือ ท่านเปาโลของเรา ท่านจะเข้าไปช่วยทำในครัวหลายครั้งแต่ได้รับการปฏิเสธ ท่านเลยไปสืบมา ปรากฏว่า ร้านนี้เป็นของคนไทยจริงครับ แม่ครัวก็เป็นคนไทย แต่ปัจจุบันออกไปแล้ว

 เด็กเสริพเดิมชาวเม็กซิกัน เลื่อนอันดับมาเป็น "พ่อครัว อาหารไทย" ท่านไม่มีประสบการณ์ และ ไม่เคยไปเมืองไทย จึงได้อาหาร

 "ชื่อไทย รูปร่างประหลาด"ครับ

ภาพที่ ๑ "ไข่เจียวหมูสับ กลายพันธุ์"

ภาพที่ ๒ คือ "ลาบไก่ กลายพันธุ์"

 เมื่อสักครู่พวกเรามาช่วยกัน ระดมสมอง เรื่องนี้ครับ ท่านคณบดีเทคนิคการแพทย์ รศ.ชูชาติ ยืนยันว่า ไข่เจียวที่ว่าใส่หมู ไม่ใช่หมู เป็น "ไก่สับ ใส่ไข่ครับ"

 ไม่ทราบว่า พวกเราทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ จะมีความเห็นประการใดครับ????

JJ