กระบวนการนโยบายสาธารณะของไทยในปัจจุบันและการมีส่วนร่วมของประชาชน

            (16 พ.ค. 49) ไปบรรยายหัวข้อ “กระบวนการนโยบายสาธารณะของไทยในปัจจุบันและการมีส่วนร่วมของประชาชน” ที่วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 49” จัดโดย “สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.” ร่วมกับ “สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย” หลักสูตรนี้มีกลุ่มเป้าหมาย คือ นายอำเภอ นักปกครอง และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการ และมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารให้มีจิตสำนึกสาธารณะ และทักษะในการจัดการสาธารณะ ตลอดจนเป็นผู้นำหน่วยงานภาครัฐสมัยใหม่ที่ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศกับภาคส่วนต่างๆอย่างได้ผล

            ได้ใช้ Power Point ต่อไปประกอบการบรรยายและนำอภิปราย (ส่วนที่ 1 ได้รับความกรุณาจากคุณดวงพร เฮงบุณยพันธ์ (0-9815-6518) มูลนิธิสาธารณะสุขแห่งชาติ ส่วนที่ 2 ได้รับความกรุณาจาก ดร.กิตติวัฒน์ อุชุปาละนันท์ (0-1454-2746) สำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้)
<p>
</p>

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

 

18 พ.ค. 49

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

คำสำคัญ (Tags)#การพัฒนาสังคม

หมายเลขบันทึก: 29398, เขียน: 18 May 2006 @ 14:32 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ราตรี กำแหงฤทธิ์
IP: xxx.47.163.186
เขียนเมื่อ 

นโยบายสาธารณของไทย