Bar code กับ Sticker ข้อมูลผู้ป่วยของ OPD มาพร้อมกับการปรับตัวของกลุ่มตาทิพย์

ศิริ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
2 barcode ติดคนละด้านจำนวน 4 ราย แต่ติด barcode เรียงกันมาเพียงแค่ 2 ราย เอง

วันนี้สิ่งส่งตรวจที่มาจาก OPD Lab. มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด นั่นคือ ทุก ๆ สิ่งส่งตรวจที่ส่งมาในแต่ละรายไม่ใช่จะมีแต่ Barcode อย่างเดียวเหมือนแต่ก่อน แต่ยังมี Sticker ข้อมูลของผู้ป่วย ซึ่งระบุ HN ชื่อ และ อายุ ด้วย ดังรูป


แต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ก็มีผลต่อกลุ่มตาทิพย์ เล็กน้อย เพราะเมื่อมีสิ่งส่งตรวจมากกว่า 1 Barcode และไม่ได้เรียงติดกัน แต่ติดมาคนละด้าน บางครั้งเวลายิง ก็จะเลือกยิง Barcode ที่เห็นเพียงอันเดียว โดยเฉพาะช่วงเช้างานเยอะ ไม่ได้มีเวลาหมุนดูได้รอบ

พบว่าวันนี้เจอหลอดเลือดที่ติดมา  2 Barcode แต่ติด barcode มาคนละด้าน เป็นจำนวน 4 รายด้วยกัน(ที่เจอ) ดังนั้นพี่ผอบหัวหน้ากลุ่มตาทิพย์เลยต้องแก้ปัญหาอย่างรีบด่วน โดยรีบประสานกับ OPD Lab. โดยทันที เพื่อที่จะได้ช่วยย้ำผู้ที่ทำหน้าที่ติดและ Patch barcode ให้ช่วยเรียง Barcode ในด้านเดียวกัน

  นี่คือ tube เดียวกัน ติด barcode คนละด้าน (มีจำนวน 4 ราย เท่าที่เจอ)

 และนี่เป็น tube เลือดที่ติด Barcode เรียงกันมา (ซึ่งวันนี้มีเพียง 2 รายเท่านั้น)  

หลังจากได้ประสานกับทาง OPD Lab. แล้ว คาดว่าพรุ่งนี้และวันต่อ ๆ ไป คงจะดีขึ้นเป็นลำดับ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเรื่องราว...เล่าสู่กันฟังความเห็น (0)