การเกษตรกับสังคมไทยมีอยู่กันมานานมาก บรรพบุรุษของเราได้ให้แนวทางการดำเนินชีวิต