เขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขา จงเลือกเอาแต่สิ่งดีเขามีอยู่

ข้อคิดของท่านพุทธทาส ถ้าปฏิบัติได้จริง สิ่งนี้คือการคิดเชิงบวกเป็นอย่างยิ่ง

แต่ทำไมเราจึงปฏิบัติได้ยาก ทำไมจึงทำไม่ได้

เพราะเรามักจะเห็นคนอื่นผิดมากกว่าตัวเองผิด

เห็นคนอื่นทำอะไรผิด ความผิดนั้นจะถูกกล่าวขวัญมากมาย แต่เวลาตัวเองผิดพูดเบาๆ

หรือไม่พูดเลย

มนุษย์ หรือคน เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จบ