ด่วน ขอแจ้งให้นักศึกษาใหม่ เวชระเบียน ที่จะปฐมนิเทศวันที่ 29 พฤษภาคม 2549 ทราบ เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

กรุณา คลิกที่นี่  เพื่อ download รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนใหม่

ช่วยบอกต่อๆ แจ้งให้เพื่อนๆทราบด้วย ด่วน...

หากมีข้อสงสัยใด ติดต่ออาจารย์ได้ตลอดเวลา 0-9126-1554