พันธุ์โคนับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ใช้ในการเลือกมาเลี้ยง สำหรับการเลี้ยงเพื่อส่งเข้าตลาดเนื้อของประเทศ แต่ว่าแต่ละพันธุ์ก็มีความต่างกันในเรื่องของคุณภาพเนื้อ การเจริญเติบที่ช้าเร็วต่างกัน ความทนทานต่อสภาพอากาศ

       และโคพันธุ์แรกที่จะพูดถึงคือ พันธุ์อเมริกันบราห์มัน

พันธุ์อเมริกันบราห์มัน

       ถิ่นกำเนิดเดิมที่อยู่อินเดียครับ แต่ทางสหรัฐอเมริกานำไปปรับปรุงพันธุ์ จนกลายเป็นพันธุ์โคเนื้อที่ชื่อว่า "อเมริกัน บราห์มัน"

       โคพันธุ์นี้เหมาะกับสภาพอากาศแบบบ้านเราครับ แบบเขตร้อน และเป็นที่นิยมเลี้ยงกันของเกษตรส่วนใหญ่ทั่วประเทศ มีทั้งพันธุ์แท้และพันธุ์ผสม

       โคพันธุ์นี้ถือว่าเป็นโคขนาดกลาง น้ำหนักตัว ตัวผู้อยู่ราวๆ 700-1,000 กิโลกรัม เลยที่เดียว ส่วนตัวเมีย น้ำหนักประมาณ 450-550 กิโลกรัมครับ

      

       ลักษณะ รูปร่างล่ำสัน กล้ามเนื้อมาก ลำตัวลึกยาว มีตะโหนกสูงขนาดใหญ่ หลังยาว และแอ่นลงนิดหน่อย เหนียงใต้คางย้อย หน้าผากกว้างและยาว เขาจะชันขึ้นบน และมีลักษณะงุ้ม ใบหูยาว ปลายแหลม พับชี้ลงล่าง สีลำตัว ก็มีหลายสี ทั้งสีขาว สีแดง สีเทา

      ลักษณะเด่นของโคพันธุ์นี้ ก็คือทนต่อสภาพอากาศร้อน เห็บ และโรคได้ดี ความสามารถในการเจริญเติบโตก็ดี

เวบไซต์ที่น่าสนใจของโคพันธุ์อมเริกันบราห์มัน

         สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงโคบราห์มัน

         Australian Brahmans Breeders' Associstion Ltd  

         American Brahman Breeders Association