คุณภาพผู้เรียน

ธนาคารโรงเรีน

 วันนี้ ธนาคารโรงเรีนเขมราฐพิทยาคม  ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากคณะผู้บริหารโรงเรียน ของสพท.อบ.2 จำนวน  15 ท่าน ที่ไปเยี่ยมชมและให้กำลังใจการปฏิบัติงาน ในนามเจ้าหน้าที่พนักงาน ขอขอบคุณคณะท่านเป็นอย่างสูง  โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม  เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนประสบผลสำเร็จ  เช่น  เป็นคนดี  มีความสามารถ  มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะตามที่ผู้ปกครอง  ชุมชน  และสังคมคาดหวังไว้   ธนาคารโรงเรียนเป็นโครงการที่จัดตั้งขี้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน เน้นนักเรียนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการออมและการฝึกบริหารจัดการ โดยมีนายบัญญัติ  อุทธา  ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นที่ปรึกษา คณะครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นผู้ประสานงาน อำนวยการ นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติการ  เปิดทำการทุกวันทำการระหว่างเวลา 11.30 - 13.30  น. บริการฝาก-ถอน และให้ยืม (กรณียืมจะต้องจัดกลุ่มเสนอโครงการ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกการใช้เทคโนโลยีความเห็น (6)

ทศพร ตาดสุวรรณ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

เรื่องธนาคารโรงเรียนน่าสนใจมากค่ะ

http://gotoknow.org/todsaporn

saisin
IP: xxx.113.16.241
เขียนเมื่อ 
เนื้อหาสาระดีได้แนวคิด สายสิน
ปรียาภรณ์ ฉัตรสุวรรณ
IP: xxx.113.16.241
เขียนเมื่อ 
กรุณาให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการธนาคารโรงเรียนมากกว่าด้วย มีความสนใจจะนำไปจัดตั้งด้วย ขอบคุณค่ะ  http://gotoknow.org/Preeyaporn99999
ชุติพันธ์ นามท้าว
IP: xxx.113.16.241
เขียนเมื่อ 
ขอให้กำลังใจในการจัดทำ Blog  ใกล้จะสมบูรณ์แล้ว
กัลยาณี สีดา
IP: xxx.203.160.70
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ  ที่ให้ความรู้รายละเอียดเรื่องธนาคารโรงเรียน และคำแนะนำในการทำบล็อกลิงค์ จนสำเร็จhttp://gotoknow.org/kanyanee

นายรัศมี แก้วมหา
IP: xxx.172.151.218
เขียนเมื่อ 

เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนได้ดี