มูลค่าความรู้เรื่องที่ประเมินยาก

มีความรู้เหมือนมีทรัพย์ แต่ประเมินมูลค่ายาก

หนังสือ การจัดการความรู้ เชิงทฤษฏี พร้อม ตัวอย่างการประยุกต์ สำหรับภาคธุรกิจ ที่มีการอธิบายวิธีการคิดและตัวอย่างจริงๆเพื่อให้สามารถอ่านแล้ว เกิดแนวทางเอาไปปฏิบัติต่อยอดได้จริง ตอนนี้เขียนใกล้เสร็จแล้ว แต่มีความรู้สึกว่า เรื่องการตีมูลค่าความรู้ น่าจะเป็นสิ่งที่อธิบายยากที่สุด เพราะเขียนแล้วยังหาเหตุผลมาสนับสนุน หัวข้อ การประเมินผลผลิต ที่เกิดขึ้นจากการทำงานของบางหน่วยงานที่อาจไม่ได้ผ่านกระบวนการ การจัดการความรู้ (แต่ลึกๆแล้ว บางกรณีการจัดการความรู้ จะช่วยในแบบอ้อมๆ) จึงต้องทบทวนประสบการณ์ที่เคยเจอ และนำมาอธิบายเพื่อให้เป็นประเด็นค้างคาใจน้อยที่สุด

สำหรับหัวข้ออื่นๆ ให้ผู้ที่เข้ามาฟังสัมมนา ได้ทดลองอ่านแล้วค่อนข้างพอใจเพราะตัวอย่างที่เสนอ ส่วนใหญ่จะอธิบายชัดเจน เสมือนยกก้อน ภูเขาน้ำแข็ง ที่อยู่ใต้น้ำหรือ ความรู้ที่มองไม่เห็นประเภท TACIT KNOWLEDGE ขึ้นมาให้เป็น ความรู้ที่มองเห็น ประเภท EXPLICIT KNOWLEDGE สอดคล้องกับแนวคิด SECI MODEL

นอกจากนี้ยังมีผู้แนะนำให้เอาหัวข้อ ที่ใช้ IT มาเป็น เครื่องมือช่วยจัดการความรู้ ซึ่งผมได้ใช้งานจริงๆและทำอย่างจริงจังอยู่แล้ว มาอธิบายเยอะๆ เพราะไม่ค่อยมีใคร ยกตัวอย่างการงานใช้จริง ทั้งที่เกณฑ์การพิจารณาของ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA และเกณฑ์ของ MAKE ก็ให้ความสำคัญและกล่าวถึง ผมจึงได้เขียนเพิ่มส่วน ITที่จะเป็น KM TOOL ให้มากขึ้นตามที่มีการแนะนำ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มีความรู้ คือ มีพลัง , มีปัญญา คือ มีอาวุธความเห็น (0)