ความก้าวหน้าทีมเบาหวาน รพ.ชุมชนเมยวดี

  ติดต่อ

  ได้ความรู้ที่นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ รพ.ตนเอง  

คุณรัตนาวดี มณีโสม และคุณสุพี ขบวนฉลาด พยาบาลวิชาชีพ รพ.ชุมชนเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ส่งข่าวมาให้ทราบว่าหลังจากเข้าร่วมตลาดนัดความรู้ครั้งที่ ๒ แล้ว ได้กลับไปปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานหลายเรื่อง อาทิ การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต การตรวจสุขภาพเท้าและแนะนำให้ผู้ป่วยตรวจรักษาและดูแลเท้า การรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนในแต่ละคน ทั้งนี้ก่อนมีกิจกรรมได้ประชุมพูดคุยกันระหว่างแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทีมดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง รพ. ที่เกิดขึ้นในตลาดนัดความรู้ ได้ความรู้ที่นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ รพ.ตนเองคือเรื่องการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ซึ่งเรียนรู้จาก รพ.เทพธารินทร์ และเรื่องสหกรณ์หัวใจในผู้ป่วยเบาหวาน โดยใช้รางวัลเป็นแรงจูงใจในการดูแลตนเอง ซึ่งเรียนรู้จาก รพ.ภูมิพล

คุณรัตนาวดี ยังบอกมาว่าได้นำกระบวนการ KM ไปใช้ในการพัฒนางานด้านอื่นๆ ด้วย

คงต้องติดต่อและติดตามว่าทั้ง ๒ ท่านนี้นำความรู้ไปปรับใช้อย่างไรบ้างและเกิดผลที่ตามมาอย่างไร

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitator

หมายเลขบันทึก: 29266, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:57:17+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #จัดการความรู้#ตลาดนัดความรู้

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)