ความก้าวหน้าทีมเบาหวาน รพ.ชุมชนเมยวดี

ได้ความรู้ที่นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ รพ.ตนเอง

คุณรัตนาวดี มณีโสม และคุณสุพี ขบวนฉลาด พยาบาลวิชาชีพ รพ.ชุมชนเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ส่งข่าวมาให้ทราบว่าหลังจากเข้าร่วมตลาดนัดความรู้ครั้งที่ ๒ แล้ว ได้กลับไปปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานหลายเรื่อง อาทิ การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต การตรวจสุขภาพเท้าและแนะนำให้ผู้ป่วยตรวจรักษาและดูแลเท้า การรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนในแต่ละคน ทั้งนี้ก่อนมีกิจกรรมได้ประชุมพูดคุยกันระหว่างแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทีมดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง รพ. ที่เกิดขึ้นในตลาดนัดความรู้ ได้ความรู้ที่นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ รพ.ตนเองคือเรื่องการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ซึ่งเรียนรู้จาก รพ.เทพธารินทร์ และเรื่องสหกรณ์หัวใจในผู้ป่วยเบาหวาน โดยใช้รางวัลเป็นแรงจูงใจในการดูแลตนเอง ซึ่งเรียนรู้จาก รพ.ภูมิพล

คุณรัตนาวดี ยังบอกมาว่าได้นำกระบวนการ KM ไปใช้ในการพัฒนางานด้านอื่นๆ ด้วย

คงต้องติดต่อและติดตามว่าทั้ง ๒ ท่านนี้นำความรู้ไปปรับใช้อย่างไรบ้างและเกิดผลที่ตามมาอย่างไร

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitator

คำสำคัญ (Tags)#จัดการความรู้#ตลาดนัดความรู้

หมายเลขบันทึก: 29266, เขียน: 17 May 2006 @ 16:27 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:57 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)