วันนี้อีกเช่นเคย ผมได้ไปรับบริจาคโลหิตที่ ห้างเซ็นทรัล ก็ได้พบ บทความ หรือ ข้อควรคิดดีๆอีกแล้ว แต่ก่อนอื่นขอเล่าความประทับใจอื่นอีก คือ ความคิดในการที่จะให้พนักงานที่สนใจข่าวสารบ้านเมือง ได้อ่านหนังสือพิมพ์พร้อมกันหลายๆคนโดยไม่ต้องแย่ง หรือต้องรอคิวนาน โดยทางห้างได้เอาหนังสือพิมพ์ 2 ฉบับ ติดลงบนบอร์ดโดยสลับหน้าไปเรื่อยๆ จนจบฉบับ พนักงานของห้างก็สามารถมายืนอ่านได้หลายๆคนในคราวเดียว และอ่านข่าวนั้นๆจนจบโดยไม่ต้องกวนคนอื่นเลย ผมชอบมากครับสำหรับบทความคราวนี้เกี่ยวกับการเป็นพนักงานที่เลว คือ สิ่งที่พนักงานที่ดีไม่ควรกระทำ เริ่มจาก

1. การสูบบุหรี่

2.พูดมากไร้สาระ

3.ไม่ตรงต่อเวลา โลภ เอาแต่ได้

4. อวดเก่ง แต่ไม่เก่งจริง

5. เอาเปรียบผู้อื่น

6. เกียจคร้าน

7. โกง ปากกับใจไม่ตรงกัน

8. ไม่ยอมฟังความเห็นผู้อื่น

9. ดื้อรั้น แต่มีสติปัญญาน้อย

ที่ป้ายเขียนว่า คุณสัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ เป็นคนเขียน

ถ้าองค์กรใดได้คนเช่นนี้มากๆ คงมีความเจริญลง ทุกๆขณะ

นอกจากนี้ยังมีข้อคิดสำหรับผู้บริหารที่ดี คือ

1. ไม่ทำตัวฟุ้งเฟ้อ ยึดหลักสมถะ

2. ทุ่มเท และให้เวลาแก่งานของบริษัท มากกว่างานส่วนตัว

3. ให้ความเป็นธรรม

4. ต้องกล้าที่จะลงโทษผู้ที่ทำผิด

5. พิจารณาความชอบตามความสามารถ

6. ตัดสินใจรวดเร็ว

7. ส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชา

ใครจะเอาไปใช้ก็ไม่ห่วงห้ามนะครับ เลือกกันเอาเองว่าจะเอาแบบไหน

แล้วคราวหน้าถ้าผมได้ไปที่อื่นอีก ผมจะบันทึก บทความหรือ บันทึกที่ดีๆ ขององค์กร นั้นๆมาฝากอีก