ชีวิตที่พอเพียง : 824b. เดินหน้า INN ของเครือข่าย R2R ประเทศไทย

สวรส. ไม่ใช่ศูนย์กลางอำนาจของเครือข่าย R2R ประเทศไทย เพราะเราไม่ใช้วิธีทำงานแบบมีอำนาจรวมศูนย์ เราทำงานแบบกระจายอำนาจและความรับผิดชอบ หรืออาจเรียกว่าแบบเข้ามาร่วมกันรับผิดชอบ พลังที่ดึงดูด I & N เข้ามาหากันเป็น Network คือพลังธรรมชาติของความต้องการทำงานประจำให้ดีขึ้น ต้องการใช้ R2R เป็นเครื่องมือสร้างความสุขในการทำงานประจำ สร้างปัญญาจากการทำงานประจำ สร้างมิตรไมตรีในการทำงานประจำ และในการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ชีวิตที่พอเพียง  : 824b. เดินหน้า INN ของเครือข่าย R2R ประเทศไทย  

อ. หมอเชิดชัย อี-เมล์ แจ้งว่าเพิ่งจัด R2R workshop ให้แก่ ๘ โรงพยาบาลจบไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว   และทาง รพ. เหล่านั้นต้องการเป็น node ของเครือข่าย R2R  และต้องการให้จัด workshop ฝึก facilitator ให้แก่ node   

อ. หมอเชิดชัยเสนอให้ยกร่าง MOU ระหว่าง node กับ สวรส.   ซึ่งผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง   ว่า สวรส. ต้องรีบยกร่าง MOU นี้    และส่งให้ทาง ว่าที่ node” ช่วยกันปรับปรุงตกแต่ง

ย้ำว่า MOU นี้ ต้องไม่ใช่ สวรส. เป็นผู้กำหนด   แต่เป็นการร่วมกันกำหนดในกลุ่มภาคีทั้งหลายของเครือข่าย R2R ประเทศไทย   โดยเฉพาะ node   

ซึ่งหมายความว่า เราต้องช่วยกันทำความชัดเจนว่า node ของเครือข่าย R2R ประเทศไทยทำอะไร   มีความสัมพันธ์กับ node อื่นอย่างไร   มีความสัมพันธ์กับ สวรส. อย่างไร    ต้องมีคุณสมบัติ หรือลักษณะ หรือ commitment อะไรบ้าง จึงจะได้เป็น node ของเครือข่าย R2R ประเทศไทย   

ผมอยากเห็นเครือข่าย R2R ประเทศไทยที่ความสัมพันธ์ระหว่างภาคีเป็นความสัมพันธ์แนวราบ   มีแรงดึงดูดเข้าหากัน เข้ามาร่วมมือกัน เพราะต้องการทำประโยชน์แก่บ้านเมือง   ต้องการทำงานของหน่วยงานของตนให้ดีขึ้น   ไม่ใช่เพราะหวังเงินทุนวิจัยจาก สวรส. (ซึ่งไม่ควรมี เพราะ R2R เป็นกิจกรรมที่ควรใช้ทรัพยากรของหน่วยงานนั้นๆ เอง)  

ดังนั้น ทาง สวรส. และทีม R2R ศิริราช คงต้องช่วยกันยกร่างประเด็นต่อไปนี้ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการปรึกษาหารือกับ node

1.    เครือข่าย R2R ประเทศไทยต้องการ node สักกี่ node ในเบื้องต้น   กระจายไปตามภูมิศาสตร์อย่างไร

2.    Node ทำหน้าที่อะไร   โรงพยาบาลที่จะเป็น node ต้อง commit อะไรบ้าง

3.    Node ควรมีคุณลักษณะในเบื้องต้นอย่างไร    และควรพัฒนาขีดความสามารถ ให้ทำอะไรได้บ้าง   

4.    Node จะได้รับประโยชน์อะไร  จะต้องมีความรับผิดชอบต่อเครือข่าย R2R ประเทศไทยอย่างไรบ้าง

5.    ผู้บริหาร สวรส. ต้องวาง map การกระจาย node ในเบื้องต้นไว้ในใจ   และ match โรงพยาบาลที่มี R2R champion ไว้   เพื่อออกแรงชักชวนให้สมัครใจเข้ามาเป็น node ก่อตั้ง เครือข่าย R2R ประเทศไทย    

6.    ยกร่าง MOU ในการร่วมกันก่อตั้งและเป็นร่วมกันเป็นเจ้าของเครือข่าย R2R ประเทศไทย    

7.    ย้ำว่า สวรส. ไม่ควรเป็นเจ้าของ เครือข่าย R2R ประเทศไทย   ควรให้ node ที่ร่วมก่อตั้ง และ node ที่เข้ามาสมทบ ร่วมกันเป็นเจ้าของ    

เกือบลืมหมายเหตุ ว่า INN ย่อมาจาก Individual, Node, Network   ซึ่งหมายความว่าเครือข่าย R2R ประเทศไทยจะใช้วิถีการทำงาน/ความสัมพันธ์แบบ INN   ไม่ใช่ทำงานแบบเน้นอำนาจรวมศูนย์อย่างที่ใช้กันโดยทั่วไป    แต่ใช้พลัง INN ในการขับเคลื่อน เครือข่าย R2R ประเทศไทย      

สวรส. จึงไม่ใช่ศูนย์กลางอำนาจของเครือข่าย R2R ประเทศไทย   เพราะเราไม่ใช้วิธีทำงานแบบมีอำนาจรวมศูนย์   เราทำงานแบบกระจายอำนาจและความรับผิดชอบ   หรืออาจเรียกว่าแบบเข้ามาร่วมกันรับผิดชอบ    พลังที่ดึงดูด I & N เข้ามาหากันเป็น Network คือพลังธรรมชาติของความต้องการทำงานประจำให้ดีขึ้น   ต้องการใช้ R2R เป็นเครื่องมือสร้างความสุขในการทำงานประจำ สร้างปัญญาจากการทำงานประจำ สร้างมิตรไมตรีในการทำงานประจำ และในการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วิจารณ์ พานิช

๓๐ ส.ค. ๕๒

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#r2r#สวรส.#inn#520830#เครือข่าย r2r ประเทศไทย

หมายเลขบันทึก: 292432, เขียน: 30 Aug 2009 @ 08:23 (), แก้ไข: 21 May 2012 @ 14:39 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)