พัฒนา

ชุมชนพัฒนา
ช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านของเราจะได้สะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ช่วยกันพัฒนาซอย 2ความเห็น (0)