ได้เข้าไปใช้โปรแกรมแปล http://dict.longdo.org  น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษา เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ ทั้ง ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอื่น ๆ อีกหลายภาษา  ดู WebSite ภาษาต่างประเทศ ต้องการคำแปลเป็นไทยขณะนั้น ก็สามารถแปลได้สบาย ๆ สามารถพิมพ์คำศัพท์ที่แปลจากข้อความมาเป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ได้ นอกจากนี้ยังมีคำอ่านให้ด้วย  ถ้าใช้ Internet ได้ ไม่ต้องไปซื้อ Dictionary ให้เสียดายเงิน