วันนี้(16 พ.ค.)ผมได้ไปเยี่ยมโรงเรียนสตรีนนทบุรี ในโอกาสที่โรงเรียนเพิ่งเปิดภาคเรียนใหม่ๆ โดยเปิดตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.แล้ว  ผมเดินดูโดยรอบโรงเรียน ได้สังเกตความพร้อมของโรงเรียน และคุยกับคุณครู แม่ค้าและบุคลากรในโรงเรียนบางคน 

     เห็นบรรยากาศกายภาพของโรงเรียนแล้ว ดูสะอาดร่มรื่น สวยงาม เหมือนกับสภาพปกติที่ไม่มีการปิดภาคเรียน  แสดงว่าโรงเรียนไม่ได้ว่างเว้นการดูแลอาคารสถานที่และบรรยากาศของโรงเรียนเลยแม้จะปิดภาคเรียนก็ตาม  ผมอดไม่ได้ที่จะถ่ายรูปมุมหนึ่งของอาคารที่มีน้ำพุและมีการจัดตกแต่งอย่างสวยงาม

      วันนี้โรงเรียนมีการประชุมกรรมการด้านวิชาการ ได้คุยกับครูแผนงานของโรงเรียน ทราบว่า โรงเรียนมีความพร้อมสูง ได้เตรียมการทุกอย่างพร้อมสรรพ  ทั้งด้านอาคารสถานที่  ด้านบุคลากร และด้านการเรียนการสอน  มีการเตรียมการอย่างเป็นระบบทุกอย่าง 

       ระหว่างเดินชมตามโรงอาหาร ผ่านซุ้มต่างๆ  ผ่านห้องเรียน และบริเวณโดยรอบ ดูเงียบสงบ  แต่คนแต่ละฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตนเองอย่างขมีขมัน ไม่มีนักเรียนเดินเพ่นพ่านให้เห็น จะมีบ้างก็จับกลุ่มกันเพื่อทำงานตามที่ครูมอบหมาย  ดูช่างเป็นสถาบันที่มีวัฒนธรรมคุณภาพและมีระบบระเบียบที่น่าชื่นชมยิ่ง  สมกับเป็นโรงเรียนยอดนิยมของพ่อแม่ผู้ปกครองที่ปรารถนาส่งบุตรหลานเข้าเรียนอย่างยิ่ง