ในวันที่  25 พ.ค.49 สคส.จะจัดการประชุมภาคีจัดการความรู้ภาคราชการครั้งที่3ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรในเวลา9.00-13.00 น     วาระแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สำคัญครั้งนี้ เรื่อง การออกแบบ  สร้าง  และใช้  คลังความรู้(Knowledge  Asset)    อยากให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอรูปแบบคลังความรู้ของหน่วยงานตนเอง  ในการคิดสร้าง  ออกแบบ  เก็บ  เผยแพร่  และใช้        ดิฉันกำลังติดตามจาก 4 PCT   งานแนะแนว(ไปคุยกับคุณเปี่ยมสุขแล้ว ) และงานอื่นๆเช่น  ข้อมูลจากห้องสมุดด้วยค่ะ       ใครทำได้ดีและจะไปประชุมด้วยช่วยแจ้งที่คุณนก(ยังไม่ทราบโควต้าจากสคส.)     งานนี้ต้องขอตัวช่วยเยอะๆค่ะเพราะทำยากจริงๆ