ความเห็น 34964

Knowledge Asset

Chantana Jitsuk
IP: xxx.11.170.211
เขียนเมื่อ 

ขอสรุปที่ได้ไปประชุมมานะคะ  การจัด KMของภาคราชการ จะสามารถไปเข้าร่วมได้ กรมละ 3 คนเท่านั้น ทั้งหมดมี 227 หน่วยงานก็ 681 คน เป้าหมายขับเคลื่อน KM ในภาครัฐ   และในส่วนภาคี ก็จัดมหกรรมแห่งชาติ ที่ไบเทค บางนา วันที่ 1-2 ธันวาคม 2549 ซึ่งสามารถจะเข้าร่วมได้สำหรับผู้ที่สนใจ

ในส่วนของ KM ที่ได้จากประสบการณ์ของแต่ละที่ ก็จะมีกลยุทธ์ต่างๆของตัวเองที่จะทำอย่างไรให้องค์กรของตนมีการเข้ามา share  สกัดความรู้ที่ได้นำมา เสนอผ่านทาง IT อย่างเป็นระบบ และหยิบมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

ซึ่งเมื่อมองภาพกลับมาที่บำราศฯ ก็จะทำให้นึก ถึงระบบ IT ของเรา เรื่อง Internet และ Intranet   ในความเห็นส่วนตัวคือมีน้ำอยู่แล้ว แต่ยังขาดตุ่มที่ใส่น้ำนั้น และคนที่มาตักน้ำนั้นไปใช้

คือขอเสนอในส่วนของงาน IT ที่ต้องรับภาระหนักตรงนี้ ในส่วน Intranet ตอนนี้เราเน้นใช้ส่งเอกสารแทนกระดาษซึ่งดีมากเพราะจะทำให้ลดต้นทุน  แต่ในส่วนการพัฒนาในด้านการค้นข้อมูลที่เป็นภายในของหน่วยงานสถาบันยังไม่เกิด เพราะบางเรื่องเราต้องมีการปกปิดเป็นความลับสำหรับข้อมูลผู้ป่วย หรือรายงานบางอย่างที่ต้องการเผยแพร่เฉพาะสถาบันของเรา ก็ยังไม่มีตุ่มให้ใส่ ค่ะ ขอฝากคุณหมอกฤษฎา ไว้ในที่นี้ด้วยนะคะ

ส่วนท่านอื่นๆ ที่ได้ไปด้วยก็จะมีความคิดมุมมองอีกก็ให้ติดตามกันต่อไปนะค๊ะ