วันนี้ ขอแนะนำ ภาพยนต์ฝรั่ง เรื่อง Crash  ได้รับรางวัลด้วย

มีขายแล้วครับ น่าซื้อเก็บเอาไว้นะครับ

เนื้อหา สอนธรรมะได้เป็นอย่างดี

1  คนเรา จิตเกิด  ก็เพราะ ขาดสติ  ไม่สามารถรู้เท่าทันความคิด

ในเรื่องนี้  จะเห็นอาการทางกายของคนที่จิตเกิดได้ชัด

จะเห็น วิธีดับทุกขเวทนาแบบผิดวิธี   ทำให้เรื่องยุ่งยากไปกว่าเดิม (The going get tough, the tough get going)

จะเห็นเรื่อง อคติ ที่ฝังลงไปเป็นสัญญา (Memory) และ พร้อมที่จะโดนเรียกออกมาปรุงแต่งจิตได้อย่างรวดเร็ว

จะเห็น ความลำเอียง  (แม่ของเด็กดำ ที่โดนตำรวจหนุ่มยิงตาย) รักลูกไม่เท่ากัน

จะเห็น ความคิดอคติ  ที่ทำให้เหยียดผิว / ผัวเมีย  เจ้านายลูกจ้าง ที่ทะเลาะกัน  ฯลฯ

2  คนในองค์กร  ที่ เครียด โกรธแค้น ทุกวันนี้  ก็เพราะ ไมรู้จักการปล่อยวาง   ไม่รู้จักการสร้างสติ

3  การจะเปลี่ยนแปลงคน   คงต้องให้เกิด Crisis ในชีวิต   (มิเห็นโลงศพ มิหลั่งน้ำตา)

4 นึกถึง คำสอนของ ครูบาสุทธินันท์ ที่ว่า "เมื่อคิดดี ก็จะได้คิด   เมื่อได้คิด ก็จะคิดได้"

คนในเรื่องนี้ ทั้ง 8 คู่กรณี  พกพา จดจำแต่ ความคิด negative เอาไว้ใน memory files (สัญญา) มากมาย

 

ขอบคุณ คุณทวีสิน  ที่แนะนำภาพยนต์เรื่องนี้มาให้ครับ  เป็นภาพยนต์สอนธรรมะ แนว มหาสติปัฏฐาน4 ได้เป็นอย่างดี

ยิ่งดู เรื่อง  กรณีศึกษา ของ คนน้ำเค็ม น้ำกร่อย น้ำจืด  ที่ "แพรกหนามแดง"   อำเภออัมพวา    จะเห็นได้เลยว่า   "เวลาที่จิตเกิดอาการ  อย่าได้คิด อย่าได้พูดอะไรออกไป"

"จิตว่าง เมื่อไร  ค่อยพูด ค่อยคิด"

"ผู้รู้ไม่คิด = ผู้มีสติ  รู้กาย เวทนา จิต ธรรม  -->  จะไม่คิดแบบปรุงแต่ง / อคติ / ลำเอียง"