เมืองยโสธรขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งแตงโม ดังคำขวัญของจังหวัดว่า        เมืองประชาธิปไตย บั้งไฟโก้    แตงโมหวาน     หมอนขวานผ้าขิด    แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ             ต่อมาคำว่า      เมืองประชาธิปไตย ได้ตัดออกไป เพราะมีจังหวัดอื่นทำลายสถิติ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์   ในการเลือกตั้งแล้ว

การจะกินแตงโมให้อร่อยนั้นนักโภชนากรจะเห็นอย่างไรไม่ทราบ แต่ให้ท่านลองปาดแตงโมออกมา 1 ชิ้น ไม่เอาเปลือกนะครับ   จิ้มเกลือนิดๆ แล้วเคี้ยวควบกันทั้งเมล็ด    ท่านจะได้ความรู้สึกใหม่  หวาน  มัน   เค็ม       เต็มสูตร

เงาะก็เมือนกันนะครับ ท่านเคยได้ยินเขาโฆษณา หวานล่อนกรอบ ไหมครับ  เมื่อปอกเปลือกออกแล้วก็เคี้ยวควบทั้งเมล็ดเลย หวาน มัน สุด สุด

ไม่ลองก็ไม่รู้นะครับ ผมกินประจำ