การเรียนรู้ไม่เคยมีคำว่า หมดเวลา


ความสนใจใฝ่รู้ใหม่จากสิ่งรอบตัว หรือการ เข้าอบรมสัมมนา ทำให้รู้ในสิ่งที่ตนเองไม่เคยรู้มาก่อน.... รายรอบตัวของเราในแต่ละวัน มี เรื่องราว เหตุการณ์ สถานการณ์และข่าวสารความรู้ใหม่ให้เราได้สัมผัสกันมามากมาย ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านั้นล้วนมีความน่าสนใจและเป็นความรู้ใหม่ ที่เราสามารถเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์เหล่านั้นมาพัฒนาการทำงานของตนเองได้ดีเสมอมา   ดังนั้นเมื่อมีโอกาสไปเข้าประชุมสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ หรือได้รับมอบหมายให้ทำงานใดๆ  จึงเป็นโอกาสดีที่ได้เรียนรู้ …..
         2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ครูใจดีมีภาระหน้าที่ ที่เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษหลายประการ ทำให้ห่างหายไปจากการเข้ามาเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาว gotoknow  ไม่ได้เขียนบันทึกใหม่ ไม่ได้ตอบคอมเม้นท์ของเพื่อนสมาชิก  ต้องขออภัย.... แต่

  จากภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ได้มีโอกาสเรียนรู้  เพิ่มพูนประสบการณ์และนำกลับมาพัฒนางานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดีทีเดียว เริ่มจาก การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียน ( ONE CONCEPT ONE STEP)  ท่านอาจารย์ถวัลย์  มาศจรัส ระหว่างวันที่ 14 -15 สิงหาคม 2552 สาระจากการอบรมในครั้งนี้ ได้แก่

 • ศิลปะศาสตร์การเขียนหนังสืออ่านเพิ่มเติม
 • การจัดทำเนื้อหาสาระของหนังสืออ่านเพิ่มเติม
 • การออกแบบรูปเล่มและการจัดทำภาพประกอบหนังสือ
  หนังสือเป็นสิ่งสำคัญต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้หนังสืออ่านเพิ่มเติมแม้จะเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระทางด้านวิชาการ แต่เป็นหนังสือที่ใช้ศิลปะการเรียนด้วยภาษาสละสลวย งดงามถ้อยคำอันสุนทร รูปเล่มสวยงามมีสีสันสดใส ให้ทั้งสาระและความบันเทิงไปพร้อมกัน
 • ท่านอาจารย์ถวัลย์ ได้บอกผู้เข้าอบรมว่า “การเขียนหนังสือ เมื่อ จับหลัก ได้แล้ว “เพียงแค่สายลมพัดผ่าน ก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าออกมาได้ไม่รู้จบ

         เป็นการอบรมที่มีความสุขมาก ได้เรียนรู้วิธีการเขียนหนังสืออ่านเพิ่มเติม ประเภทต่างๆ  จากท่านวิทยากรอาจารย์ถวัลย์  ได้แนวคิดและแรงบันดาลใจที่เขียนหนังสืออ่านเพิ่มเติม ในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2 และ ม.4 เพราะวิชาดังกล่าวมีรายละเอียดมาก และเนื้อหาค่อนข้างกว้างขวาง การทำหนังสืออ่านเพิ่มเติม น่าจะช่วยทำให้นักเรียนมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กว้างขวาง และทันสมัยมากขึ้น

  ดังนั้นจึงมุ่งมั่น ตั้งใจกับการอบรมครั้งนี้มาก  กลางคืนก็ทำการบ้าน วิเคราะห์สาระ และมาตรฐานการเรียนรู้  กำหนดกรอบเนื้อหา  และหาวิธีและแนวทางในการสร้างหนังสือให้น่าสนใจ น่าอ่าน  คิดอยากจะทำเป็นฉบับการ์ตูน สัก 1 เรื่อง เป็นประเภทหนังสือส่งเสริมการอ่าน อีกเล่มหนึ่งก็จะเป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติม...คิดไว้ และจะพยายามทำให้สำเร็จ....สัญญา....

   

   วันรุ่งขึ้นปรึกษาขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์ถวัลย์.... ท่านให้กำลังใจ และแนะนำแนวทางเป็นอย่างดี  ต่อจากนี้ไปก็จะเริ่มทำ โดยกำหนดกรอบโครงร่างหนังสือ และเนื้อหาสาระ ท่านอาจารย์วัลย์บอกว่าให้กลับไปเขียน   ประมาณสัก 1 เดือนท่านจะติดตามและช่วยตรวจกลั่นกรองให้เป็นระยะ.....

   

  จากนั้น ก็จะทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) แล้วนำไปให้นักเรียนใช้ ตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในโรงเรียน และนอกโรงเรียน คือ ในห้องสืบค้นอินเทอร์เน็ต ห้องสมุด  ห้อง E-Classroom เว็บไซต์ของโรงเรียน เว็บไซต์วิชาการดอทคอม  เว็บไซต์ thaigoodview.com เพื่อให้เด็กๆ เขาได้ใช้อ่านศึกษาค้นคว้า ส่วนรูปเล่มก็จะเก็บไว้ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด และห้องแนะแนว....

    ปัจจุบันก็มีสื่อให้เด็กใช้อยู่แล้ว ในรูปแบบ PowerPiont  CAI Webpage แต่คราวนี้ คิดว่า ทำเป็นหนังสือส่งเสริมการอ่านฉบับการ์ตูน หรือนิทาน เด็กจะได้ไม่เบื่อ  ส่วนหนังสืออ่านเพิ่มเติม ก็จะเพิ่มขอบข่ายเนื้อหาที่มีรายละเอียดมากขึ้น กว้างขึ้น และอัพเดรทเรื่องราวใหม่ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

   

  จึงคิดว่านี่เป็นโอกาสที่ดีมากที่ครูใจดี จะเขียนหนังสืออ่านเพิ่มเติมให้กับเด็กๆ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิอย่างอาจารย์ถวัลย์ เป็นคุณครู.... ท่านให้ความกรุณาอนุญาตให้ติดต่อกับอาจารย์เวลามีข้อสงสัยที่อยากของคำแนะนำได้สะดวกมากขึ้น  ดีใจจริงๆ  ลูกศิษย์คนนี้จะทำให้ดีที่สุดค่ะ  สัญญา...