ร่วมสัมมนาระดับชาติ อุบัติเหตุจราจร ครั้งที่ 9

ไม่ใช่หน้าที่ของใคร หากเป็นหน้าที่ของทุกคน ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังกันแล้วนะคะ เชิญชวนร่วมเป็นพลังเครือข่าย เพื่อถนนปลอดภัย กันนะคะ

วันที่ 20-21 สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา ผู้เขียนกับน้อง ๆ จากที่ทำงานได้เดินทางไปเข้าร่วมสัมมนาระดับชาติ เรื่องอุบัติเหตุจราจร ครั้งที่ 9 “พลังเครือข่าย เพื่อถนนปลอดภัย : Partnership for Road Safety”  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร มาค่ะ

         งานนี้มีหลายภาคส่วนร่วมมือกันจัดกิจกรรม โครงการร่วมระหว่าง  สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) มีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร        

          การสัมมนาครั้งนี้ เป็นเวทีให้ผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและร่วมเสนอนโยบายสาธารณะ แนวทางการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่จะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะนำไปพัฒนา
ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละพื้นที่


       สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีเปิดงานโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การเปิดโครงการรณรงค์ “ขับ-ซ้อนมอเตอร์ไซค์ เปิดไฟใส่หมวกกันน็อก ล็อกสายรัดคาง” โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน และการเปิดการสัมมนาเรื่องอุบัติเหตุจราจรฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ทิศทางนโยบายการแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจร” การมอบรางวัล Prime Minister Safety Award แก่องค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านความปลอดภัยทางถนน การแสดงนิทรรศการด้านความปลอดภัยทางถนน การบรรยายในหัวข้อต่างๆ เช่น ใบขับขี่รุ่นเยาว์เพื่อถนนปลอดภัย มิติใหม่สู่ความปลอดภัย...มอเตอร์ไซด์กับวัยรุ่น การนำเสนอชุมชนต้นแบบด้านการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน การยกกรณีศึกษาในการจัดการข้อมูลระดับพื้นที่ในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา  การขับเคลื่อนด้านการเมาไม่ขับ การจัดการด้านความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ การจัดระบบรถโรงเรียน เป็นต้น

     งานจัดอย่างยิ่งใหญ่จริง ๆ ค่ะ จากการเรียนรู้นอกห้องประชุม มีบูธนำเสนอผลงานดีเด่นระดับชาติจากองค์กรต่าง ๆ มีคณะนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ในกรุงเทพมหานครมาร่วมกิจกรรมจำนวนมากตลอดทั้งสองวัน  เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ ร่วมเล่นเกมส์สนุก ๆ ได้ทั้งความรู้ด้านการป้องกันอุบัติเหตุจราจร การได้ฝึกขับขี่รถจักรยานอย่างปลอดภัย ได้ถ่ายรูปตำรวจที่เป็นหน้าเราด้วย และมีรางวัลให้กับเด็ก ๆ จากทุกบูธ  

        งานนี้ ผู้เขียนกับน้อง ๆ ได้รูปแบบการจัดนิทรรศการ จะนำมาจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในเด็กสำหรับงานวันเด็กปีหน้าแล้ว 

คอยติดตามชมนะคะ 

      การป้องกันอุบัติเหตุจราจรไม่ใช่หน้าที่ของใครเพียงคนเดียว หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกคน ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง  ขอเชิญชวนร่วมเป็น "พลังเครือข่าย เพื่อถนนปลอดภัย" กันนะคะ     

ขอบคุณค่ะ

กัญญา


แหล่งข้อมูล

http://www.ryt9.com/s/prg/628434/

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชาว AE รพ.ศรีนครินทร์ความเห็น (4)

ดีใจด้วยที่เห็นหน้านายกตัวเป็นๆ หล่อกว่าตัวจริงไหม?

สวัสดีค่ะ

  • ที่โรงเรียนครูอ้อยสอน  ก็มี การชี้แจง พร้อม แสสดงให้ชมเลยนะคะ  การใช้ถนนร่วมกัน  การใช้หมวกกันน็อค  การข้ามถนน  เรามีกันทุกปี  นักเรียนก็ร่วมแสดงด้วย
  • เรื่องนี้ ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะ

เป้าหมายหนึ่งที่ครูพยายามกันอย่างเต็มที่ที่จะปลูกฝั่งให้กับเด็กๆการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ทุกฝ่ายทุกองค์คงต้องให้ความสำคัญร่วมมือกันอย่างจริงจัง ที่สำคัญที่สุดคือวินัยในตัวเอง  ขอบพระคุณที่ให้ความสำคัญประเด็นนี้ ม่อนไปทำบุญ 9 วัดมหามงคล นำความเป็นสิริมงคลมาฝากครับ ขอให้โชคดี มีความสุขครับ

 

เขียนเมื่อ 

P  1. แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช
P 2. ครูอ้อย แซ่เฮ
P 3. นายประจักษ์~natadee

  • ช่วงนี้ติดงานอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บสำหรับพยาบาลอยู่ค่ะ

  • ขอขอบคุณทั้ง 3 ท่านนะคะ  ที่มาเยี่ยมบันทึก
  • ถ้ามีเวลา จะกลับมาเล่าต่อนะคะ