ได้ทำการทดลองปลูกพืชคลุมดิน 3 ชนิด คือ ถั่วมูคูนา Mucuna pruriens  ถั่วเพอราเรีย Pueraria phaseoloides ถั่วซีรูเลียม Calopogonium caeruleum ได้ทำการปลูกเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 52 โดยการปลูกในกระบะปลูก ก่ออิฐบล๊อก กว้าง 1 เมตร ยาว 10 เมตร ใช้ดินในธรรมชาติปลูก ก่อนปลูก แช่เมล็ดในน้ำธรรมดา 1 คืน ปลูก 3 เมล็ดต่อหลุม ณ วันนี้ 22 ส.ค. 2552 ขอรายงานผลการทดลองที่ผ่านมา ดังนี้

 1. หลังปลูก 1 อาทิตย์ 
  1. ถั่วมูคูนา ไม่งอก ตรวจสอบดูที่หลุมปลูกพบว่า เมล็ดเน่าเกือบหมด จึงทำการปลูกซ่อมโดยการไม่แช่เมล็ดในน้ำ เนื่องจากคาดว่าเมล็ดที่เน่าอาจจะเกิดจากการแช่น้ำ
  2. ถั่วเพอราเรีย งอกดีที่สุด เกือบทุกหลุม
  3. ถั่วซีรูเลียม งอกไม่ค่อยดี แต่ยังดีกว่ามูคูนา 
 2. หลักปลูก 2 อาทิตย์
  1. ถั่วมูคูนา เริ่มงอก นอกจากนี้ หลุมที่ ก่อนหน้านี้ไม่งอก ปรากฏว่ามีเมล็ดงอกและต้นโตกว่าถั่วอีก 2 ชนิด
  2. ถั่วเพอราเรีย งอกดีที่สุด เริ่มแตกยอด
  3. ถั่วซีรูเลียม มีงอกเกือบทุกหลุม แต่ขนาดต้นค่อนข้างน้อย
 3. หลังปลูก 1 เดือน
  1. ถั่วมูคูนา เริ่มมีการเลื้อยคลุมวัชพืช
  2. ถั่วเพอราเรีย เริ่มมีการเลื้อยคลุมวัชพืชใกล้เคียงกับมูคูนา
  3. ถั่วซีรูเลีย มองเห็นได้น้อย วัชพืชขึ้นหนาแน่น
 4. หลังปลูก 2 เดือน
  1. ถั่วมูคูนา คลุมวัชพืชได้ประมาณ 60 เปอร์เซนต์
  2. ถั่วเพอราเรีย คุมวัชพืชได้ประมาณ 40 เปอร์เซนต์ (เพอราเรียขี่หญ้า)
  3. ถั่วซีรูเลีย ยังไม่คลุมวัชพืช แต่สังเกตุเห็นซีรีเลียมได้มากขึ้น (หญ้าขี่ซีรูเลียม)
 5. หลังปลูก 3 เดือน
  1. ถั่วมูคูนา คลุมวัชพืชได้ประมาณ 80 เปอร์เซนต์
  2. ถั่วเพอราเรีย คลุมวัชพืชได้ประมาณ 50 เปอร์เซนต์
  3. ถั่วซีรูเลียม คลุมวัชพืชได้ประมาณ 40 เปอร์เซนต์
 6. หลังปลูก 4 เดือน
  1. ถั่วมูคูนา คุลมวัชพืชได้เกือบเบ็ดเสร็จ
  2. ถั่วเพอราเรีย คลุมวัชพืชได้ประมาณ 60 เปอร์เซนต์
  3. ถั่วซีรูเลียม คุลมวัชพืชได้ประมาณ 80เปอร์เซนต์
 7. การทดลองยังไม่แล้วเสร็จ จะรายงานผลคร่าวๆ เป็นรายเดือนแล้วค่อยสรุปผลการทดลองภายหลังจากผ่านฤดูแล้งไปแล้ว