จะอยู่อย่างไรและจะทำอย่างไรต่อ

คลายความในใจ

เรื่องคลายความในใจ

เจ้าของเรื่องนายเจิด ภูมิกระจ่าง (คุณอำนวย)

ฐานการเรียนรู้บ้านไพล กิ่งอ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 30270

สาระสำคัญ  ่่ท่านคุณหมอวิจารณ์ครับกระผมและเครือข่ายขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่่านได้กรุณาชี้แนะนำว่า km คืออะไรและให้รู้จักกับ km มิฉะนั้นแล้กระผมและเครือข่ายหูตาคงไม่สว่างขึ้น km ไม่มีหลักสูตรให้กระผมเรียนและเครือข่ายพากันสร้างหลักสูตรการเรียนรู้แบบไม่รู้สึกตัว 6 เดือนแรกรู้สึกว่าท้อแต่จะไม่ถอยครับ ท่านครูบาสุทธินันท์ก็เคี่ยวไม่ยอมให้หลักสูตรเป็นปลายปิด แต่ท่านให้เรียนแบบปลายเปิด กว่าจะถึงบางอ้อห้องเรียนเกือบกระเจิง 6 เดือนต่อไปผมคิดว่าภาพ km จะค่อย ๆ ชัดขึ้นวันและเวลาข้างหน้าต่อไปนี้จะมีความหมายมากสำหรับนักเรียนอย่างพวกกระผมครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฐานการเรียนรู้บ้านไพลความเห็น (0)