10 ข้อผิดพลาดหลัก ในการออกแบบบล็อก

คุณหวัด
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
10 ข้อผิดพลาดหลัก ในการออกแบบบล็อก
10 ข้อผิดพลาดหลัก ในการออกแบบบล็อก
  1. ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าของบล็อก
  2. ไม่มีภาพเจ้าของบล็อก
  3. ตั้งชื่อบันทึกไม่สื่อความหมาย
  4. ลิงก์ไม่บอกว่าไปไหน
  5. ไม่นำบันทึกเก่าที่ดีๆ มาแสดง
  6. ใช้แต่ระบบปฏิทิน (ไม่ใช้ระบบประเภท/tag)
  7. เขียนไม่สม่ำเสมอ
  8. เขียนหลายหัวข้อปนกัน
  9. ลืมว่าคนอ่านอาจจะเป็นว่าที่นายจ้าง
  10. ไม่มีชื่อเว็บ (domain name) เป็นของตัวเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุขาภิบาลฯและโรคติดต่อ



ความเห็น (0)