ประกวดคำขวัญ

ผู้ชนะคือ นางโสภา ภักดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ด้วยวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2549 ฝ่ายพัมนาบุคลากรและกองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดอบรม การพัฒนาศักยภาพลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการจัดอบรมครั้งนี้ได้มีการประกวดคำขวัญในหัวข้อ การให้บริการแบบมืออาชีพ  ผู้ชนะคือ นางโสภา  ภักดี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ คำขวัญว่า

     นอบน้อมจริงใจ            พร้อมให้บริการ

มุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงาน        เพื่อสร้างสรรสังคม

 

     ให้บริการที่ดี                 ไมตรีแจ่มใจ

ร่วมสร้างมหาวิทยาลัย          เพื่อมุ่งไปสู่สากล

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยจัดอบรมและสัมมนาความเห็น (0)