ไรน้ำนางฟ้า "สัตว์น้ำที่อยากให้คุณได้คุ้นเคย"


ไรน้ำนางฟ้าเป็นอาหารสัตว์น้ำที่มีโปรตีนสูง

ไรน้ำนางฟ้า”  สัตว์น้ำที่อยากให้คุณได้คุ้นเคย
พวกเราลองมาเรียนรู้และศึกษา “ไรน้ำนางฟ้า” (fairy shrimps) ซึ่งที่จริงมีอยู่ในธรรมชาติมานานแล้วคนอีสานเรียกว่า “แมงอ่อนช้อย” หรือ “แมงหางแดง” หรือ “แมงแงว” หรือ “แมงน้ำฝน” ชาวบ้านนำไรน้ำนางฟ้ามาประกอบอาหารเช่นเดียวกับลูกอ๊อดของกบ ผู้ค้นพบไรน้ำนางฟ้าคือ ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง เมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยได้พบตัวอย่างไรน้ำนางฟ้าเพศเมียที่หนองน้ำแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองบัวลำภู หลังจากนั้นได้พยายามติดตามเก็บตัวอย่างติดต่อกันหลายปี จนกระทั่งปี พ.ศ. 2541 จึงได้ตัวอย่างทั้งสองเพศที่โตเต็มที่ จากการตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาโดยละเอียดและเปรียบเทียบกับตัวอย่างไรน้ำนางฟ้าสกุลเดียวกันที่มีการตั้งชื่อแล้วทั่วโลก 58 ชนิด จึงพบว่าไรน้ำนางฟ้าดังกล่าวเป็นชนิดใหม่ของโลก
ที่มาของการตั้งชื่อ
เนื่องจากไรน้ำนางฟ้าชนิดใหม่นี้มีลักษณะรูปร่างและสีสันสวยงามมาก มีลักษณะการว่ายน้ำและแหล่งที่อยู่อาศัยที่เป็นลักษณะเฉพาะ เป็นไรน้ำนางฟ้าชนิดแรกที่มีการค้นพบในประเทศไทย เดิมไม่เคยมีรายงานว่าพบสัตว์กลุ่มนี้ในไทยมาก่อน อีกทั้งเป็นสัตว์ประจำถิ่น (endemic species) ที่พบในประเทศไทยเท่านั้น ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมืองผู้ค้นพบ และรองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นสมัยนั้น จึงได้นำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของไรน้ำนางฟ้าชนิดใหม่นี้ว่า "ไรน้ำนางฟ้าสิรินธร (Streptocephalus sirindhornae Sanoamuang, Murugan, Weekers & Dumont, 2000)" เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ค้นพบ และแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นสืบไป โดยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2541 และชื่อไรน้ำนางฟ้าสิรินธร ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการแล้ว โดย ได้ลงตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่อง “Streptocephalus sirindhornae, new species of freshwater fairy shrimp (Anostraca) from Thailand” ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Journal of Crustacean Biology 20: 559-565, 2000) เรียบร้อยแล้ว

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 28979เขียนเมื่อ 16 พฤษภาคม 2006 14:25 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มิถุนายน 2012 21:31 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (8)

ขอบคุณที่อ.เป็นสมาชิกด้วย ดีใจที่เห็นเรื่องนี้ค่ะ วันนี้เก่งมาเปิดคลินิคให้คำปรึกษากับสายสนับสนุนวิทยาศาสตร์ค่ะ พวกเขาน่ารักมากค่ะ  อ.เก่ง

ทราบว่าไรน้ำนางฟ้าได้มีผู้สนใจที่จะทำการเพาะเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม ที่คาดว่าจะเป็นรายได้ที่ดีอีกทางเลือกหนึ่งของคนไทยในอนาคตได้ ไม่ทราบว่ามีเหตุปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้กลุ่มคนเหล่านั้นตัดสินใจที่เข้ามาศึกษาและเรียนรู้เพื่อนำไปสู่ธุรกิจนี้

ปัจจัยด้านการเพาะเลี้ยง เพราะสามารถเลี้ยงได้ในน้ำจืด ไม่เหมือนกับไรน้ำเค็มหรืออาร์ทีเมียร์ ซึ่งต้องเลี้ยงในน้ำเค็มเท่านั้น อาหารที่ใช้เลี้ยงง่ายเนื่องจากเป็นอาหารตามธรรมชาติ โดยเฉพาะสาหร่ายสีเขียวทำให้ประหยัดต้นทุนค่าอาหาร อีกทั้งไรน้ำนางฟ้า โดยเฉพาะไรน้ำนางฟ้าไทยที่โตเร็ว ออกไข่เร็ว มีโปรตีนสูงจึงเหมาะแก่การเป็นอาหารอนุบาลของสัตว์น้ำ และสัตว์น้ำสวยงามที่ช่วยเร่งสีสัน และในอนาคตน่าจะใช้เป็นอาหารสัตว์น้ำเศรษฐกิจได้โดยเฉพาะอาหารกุ้ง ปลา ฯลฯ

ปัจจัยด้านการเพาะเลี้ยง เพราะสามารถเลี้ยงได้ในน้ำจืด ไม่เหมือนกับไรน้ำเค็มหรืออาร์ทีเมียร์ ซึ่งต้องเลี้ยงในน้ำเค็มเท่านั้น อาหารที่ใช้เลี้ยงง่ายเนื่องจากเป็นอาหารตามธรรมชาติ โดยเฉพาะสาหร่ายสีเขียวทำให้ประหยัดต้นทุนค่าอาหาร อีกทั้งไรน้ำนางฟ้า โดยเฉพาะไรน้ำนางฟ้าไทยที่โตเร็ว ออกไข่เร็ว มีโปรตีนสูงจึงเหมาะแก่การเป็นอาหารอนุบาลของสัตว์น้ำ และสัตว์น้ำสวยงามที่ช่วยเร่งสีสัน และในอนาคตน่าจะใช้เป็นอาหารสัตว์น้ำเศรษฐกิจได้โดยเฉพาะอาหารกุ้ง ปลา ฯลฯ

ได้เคยทราบข่าวเกี่ยวกับไรน้ำนางฟ้ามาบางพอสมควร ถ้าหากสนใจจะทำการเพาะเลี้ยง น่าจะเริ่มต้นอย่างไรก่อนถึงจะดี และไม่ทราบว่าจะต้องมีเงินทุนมากน้อยขนาดไหน

ขั้นแรกต้องเข้ามาศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลของไรน้ำนางฟ้าก่อน ซึ่งมีอยู่ 3 วิธีที่คุณจะสามารถหาความรู้เกี่ยวกับไรน้ำนางฟ้าคือ 1.หนังสือการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้า  2. วีดีโอการบรรยายและสาธิต เทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้า 3. เข้ารับการอบรมการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้า ซึ่งสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.champa.kku.ac.th/atrc สำหรับเรื่องต้นทุนเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละบุคคล เช่น กรณีมีต้นทุนน้อยสามารถเลี้ยงในกะละมังขนาด 20-50 ลิตร ยกตัวอย่างคุณราชัญ หาญกล้า อ.โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม ที่เลี้ยงโดยใช้กะละมัง ซึ่งปัจจุบันสามารถเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าและสามารถเก็บไข่ได้หลายสิบล้านฟองต่อเดือน หรือหากท่านมีเงินทุนมากขึ้นก็อาจขนายมาเลี้ยงในบ่อคอนกรีตหรือถังไฟเบอร์กลาส และหากท่านมีพื้นที่มากและมีงบประมาณมากก็สามารถเลี้ยงในบ่อดินขนาด 1-2 ไร่ เช่นคุณลุงสุวิน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ที่เลี้ยงไรน้ำนางฟ้าสิรินธรในบ่อดินขนาด 2 ไร่ จำนวน 10 บ่อ สามารถจำหน่ายตัวไรน้ำนางฟ้าตัวเต็มวัยและไข่ไรน้ำนางฟ้าสำหรับผู้ที่สนใจค่ะ ก็ลองเลือกวิธีที่เหมาะสมกับตัวเองนะคะ
น่าสนใจดี เป็นสัตว์บ้านเรา แถบอีสานยังมีเยอะอีก ถ้ามีการศึกษาที่ดีจะสร้างชื่อให้แก่ประเทศได้

อยากทราบชื่อวิทย์กับชื่อสามัญไรน้ำนางฟ้าค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี