พรรณา
นางสาว พรรณา แสงนภาเพ็ญ

เล่าประสบการณ์การสอนโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์


นางสาวพรรณา แสงนภาเพ็ญ

       สำหรับวันนี้มีเรื่องที่อยากจะมาแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์จากการสอนเกี่ยวกับวิธีการทางประวัติศาสตร์   หลังจากหาแนวทางการสอนว่าทำอย่างไรลูกศิษย์ถึงนำวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและเข้าใจเรื่องนี้อย่างแท้จริงอยู่หลายปี(ประมาณ ๖ ปี) ในที่สุดก็ได้วิธีการที่เรียกว่าค่อนข้างสมบรูณ์สามารถทำให้ลูกศิษย์เรียนรู้ปฏิบัติได้ดังที่คาดหวัง  โดยเริ่มจากปี ๒๕๔๗  ที่ให้ครูสอนต้องสอนทั้ง๕ สาระการเรียนรู้   สำหรับสาระประวัติศาสตร์นั้น ดิฉันเน้นกระบวนวิธีการทางประวัติศาสตร์  ซึ่งกำหนดให้เด็กๆสามารถนำไปใช้ได้จริงโดยให้เด็กๆเลือกเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ไทยตอนที่สนใจมากที่สุดมาให้ตั้งเป็นประเด็นปัญหา  แล้วใช้กระบวนการสืบค้น  การคิดวิเคราะห์ตามกระบวนวิธีการทางประวัติศาสตร์มาฝึกให้นักเรียนรักการอ่าน  สนใจในประวัติศาสตร์ไทยเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้เป็นพิเศษ พร้อมเขียนรายงานโดยใช้กระบวนวิธีการทางประวัติศาสตร์   เด็กๆหลายคนพอครูกำหนดกิจกรรมให้เสียงที่ได้คือ ครูให้ทำอะไรที่ยาก...แต่สิ่งที่ดิฉันพบคือ  เด็กๆสืบค้นพอทำได้ แต่ปัญหาที่พบคือ  เด็กสืบค้นคว้ามาจริงเพราะเคยทำเท่านี้  ที่สำคัญทำให้ดิฉันสงสัยว่าเขาอ่านสิ่งที่เขาค้นคว้ามาหรือไม่เพราะบางคนทำรายงานเล่มใหญ่พิมพ์เป็นร้อยหน้าซึ่งดิฉันไม่นิยมให้ทำเพราะสิ้นเปลือง ที่สำคัญแถมด้วยเด็กไม่อ่านสิ่งที่ตนเองได้ค้นคว้าเพราะเคยถามตอบไม่ได้พูดผิดๆถูกๆ อีกทั้งสมัยนี้เว็บไซต์ต่างๆมีเขียนเรื่องราวต่างๆมามากมายทำให้ดิฉันในฐานะเป็นครูรู้เท่าทันเด็กๆซึ่งอยากสอนให้เขาเป็นเด็กที่มีคุณภาพจริง เป็นเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต  ด้วยเหตุนี้ดิฉันเห็นว่าน่าจะนำกระบวนการวิธีการทางประวัติศาสตร์มาฝึกเด็กๆได้รู้จัก สืบค้น  คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ตามวิธีการทางประวัติศาสตร์พร้อมเขียนและรายงานการปฏิบัติตามกระบวนการวิธีการทางประวัติศาสตร์ ซึ่งก็ได้ผลตามที่หวังในที่สุด สำหรับดิฉันเองได้สื่อนวัตกรรมที่เป็นแนวทางทำให้เด็กๆสามารถเขียนรายงานโดยใช้กระบวนวิธีการทางประวัติศาสตร์  ซึ่งดิฉันค่อนข้างพอใจกับการสอนหลังจากพัฒนามาเป็นเวลา๕-๖ปีเต็ม  ส่วนเทคนิคการเขียนรายงานตามกระบวนวิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างไรก็จะเล่าสู่กันในช่วงว่างๆนะคะ

หมายเลขบันทึก: 289561เขียนเมื่อ 21 สิงหาคม 2009 04:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 มิถุนายน 2012 18:28 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (2)

ครูนนทบุรีกำลังหาแนวการสอนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ภาคปฏิบัติค่ะ ขอเล่าประสบการณ์สอนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์บ้างค่ะ....เริ่มต้นจากตนเองไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่า....การสอนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์คืออะไร เขาทำกันอย่างไร ดิฉันครูวิชาเอกสังคมศึกษาค่ะ จากนั้นก็ลองผิดลองถูกมาเรื่อย.....

ครูนนทบุรีสอนวิธีการทางประวัติศาสตร์นักเรียนชั้น ม.6 ด้วยการให้นักเรียนฝึกการสืบค้นข้อมูลและใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์วิเคราะห์จากเอกสาร ทำได้แค่ถึงขั้นการตีความหลักฐาน พอถึงขั้นการสังเคราะห์ข้อมูลพบว่านักเรียนร้อยละ 40 ทำได้ไม่ชัดเจน

นักเรียนทำได้แค่การสรุปข้อมูล ไม่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลกับสมมติฐาน ครูต้องกลับมาอธิบายซำพร้อมกับให้ดูต้วอย่าง ปีการศึกษาหน้าตั้งใจจะฝึกภาคปฏิบัติให้นักเรียนใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์สืบค้นเรื่องราวในชุมชนบ้าง สงสัยว่าชุมชนอยุ่ในหมู่บ้านซึ่งมีอายุประมาณ 20 ปี ชุมชนในเขตอำเภอเมืองไม่มีแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เลย นักเรียนจะสืบค้นอะไรได้บ้างนอกจากประวัติครอบครัวตนเอง ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ และจะเริ่มต้นอย่างไรดีค่ะ

 ต้องขอโทษด้วยที่ตอบช้าเพราะช่วงหลังๆไม่ได้เปิดเลยเพราะคุณแม่ป่วยไม่ทราบตอบช้าไปหรือเปล่าแต่คิดว่าเพื่อเป็นวิทยาทานขอให้คำแนะนำครูนนทบุรีอย่าติดยึดว่าต้องเป็น
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของชาติ เชื่อว่าในท้องถิ่นน่าจะมีอะไรตึงดูให้เด็กๆสนใจได้เช่นสืบเรื่องราวการทำขนมหรืออาหารที่อร่อยที่สุดว่าเขาทำอย่างไร ใครสอน มีบรรพบุรุษที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้เป็นใคร ทำไมจึงคิดประกอบอาชีพนี้ หรือวัดโรงเรียนหมูบ้าน ถนน เจ้าของที่ดิน ฯลฯ ก็นำมาใช้สอนในเรื่องนี้ได้เด็กได้ลงปฏิบัติจริงด้วย เพียงเท่านี้เด็กๆก็สนุกกับการสืบค้นแหล่งเรียนรูในชุมชนโดยวิธีทางประวัติศาสตร์แล้วค่ะ

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี