TERUMO Diabetes Patient Care Team Award

รางวัลแก่ทีมงานสหสาขาวิชาชีพที่มีผลงานเด่น

สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานร่วมกับบริษัทเทอรูโม (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้รางวัลแก่ทีมงานสหสาขาวิชาชีพที่มีผลงานเด่น (Best practice) ด้านการให้บริการผู้เป็นเบาหวาน กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ดูรายละเอียดได้ที่นี่

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitatorความเห็น (0)