เริ่มต้นเรียนรู้blog

blog
วันที่16 พ.ค.49 ในวิชาcom ได้เรียนการใช้ www.gotoknow

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยุทธการ พุฒน้อยความเห็น (1)

ยศกร ละมัยสะด
IP: xxx.157.244.178
เขียนเมื่อ 

ดีแล้วครับ