คุณ เอื้อ + อำนวย

ท่านรองอธิการบดี รังสรรค์ เนียมสนิท ฐานะคุณเอื้อ ชาวมอดินแดง กำลัง ยืนเชียร์ นายอำนวย ให้เขียน Blog อย่างนี้ JJ เขียนมันส์ ครับ

 " ช่วยต่อ ช่วยเติม ช่วยเสริม Tacit

 วันละนิด วันละหน่อย ค่อยๆสาน

ชาติจะเจริญ รุ่งเรืองตลอดกาล

ร่วมเบ่งบาน เบิกฟ้า สร้างสังคม"

JJ