คาบนี้ได้เรียนรู้ว่า Blog มีความหมายว่าอย่างไร???

Blog คือการบันทึกบทความของตัวเองลงบนเว็บไซต์ หรืออาจเป็นเหมือนไดอารี่ออนไลน์โดยบอกเรื่องราวความรู้ต่างๆที่ต้องการนำเสนอผู้อื่นผ่านทางอินเตอร์เน็ต และผู้อ่านยังสามารถแสดงความคิดเห็นของตัวเองลงไปในบทความนั้นๆด้วย