ได้เรียนรู้การใช้ Blog ความหมายของ Blog ประโยชน์และวัตถุประสงค์ของมันทำให้รู้จัก Blog มากขึ้น