เริ่มรู้จัก Blog

วันนี้เป็นคาบแรกที่เรียน "Blog"

     คาบนี้เป็นคาบแรกที่เรียนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ได้รู้จัก Blog และทราบว่า Blog คืออะไร ทำหน้าที่อะไรและได้รู้จักวิธีการสมัครเป็นสมาชิก  เพื่อที่จะทำ Blog แล้วทำให้รู้ความหมายของ Blog และวิธีใช้ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปฐมาความเห็น (0)