ทำอย่างไรดีเมื่อบุตรหลานมีไข้

ใครมีคำแนะนำดีๆหรือมีประสบการณ์เชิญ ลปรร

วันนี้ทำรายงาน Short case และได้ตรวจรักษาเด็กมีไข้มารับการรักษาที่หน่วยบริการปฐมภูมิหลายราย และคำแนะนำที่ให้ก็ได้มาจากแผ่นพับของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ จึงได้นำมาเผยแพร่ให้ทุกท่านได้อ่านกันดังนี้

ทำอย่างไรดีเมื่อบุตรหลานมีไข้

ไข้ หมายถึง การที่ระดับอุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้น เพื่อรักษาดุลยภาพของชีวิตเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมารบกวน

                ท่านสามารถดูบุตรหลานของท่านเบื้องต้น เมื่อรู้สึกว่าบุตรหลานตัวร้อนได้ดังนี้

                วัดอุณหภูมิโดยการใช้ปรอทวัดไข้ ถ้าวัดไข้ทางปากแล้ว อุณหภูมิมากกว่า 38.5 องศา หรืออุณหภูมิมากกว่า 39 องศา วัดทางทวารหนัก หรืออุณหภูมิมากกว่า 38 องศา วัดทางรักแร้ ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

  1. เช็ดตัวลดไข้ โดยใช้น้ำอุ่น บิดหมาดๆเช็ดบริเวณผิวหนัง ซอกคอ ซอกแขน ข้อพับต่างๆเพื่อให้เส้นเลือดฝอยขยายตัวและระบายความร้อนออกมา
  2. ให้ยาลดไข้ตามคำสั่งการรักษาของแพทย์หรือให้ยาพาราเซตามอล 10 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อครั้ง
  3. ให้ดื่มน้ำมากๆ น้ำส้ม น้ำหวาน น้ำผลไม้ต่างๆเพื่อทดแทนการเสียน้ำออกจากร่างกายเนื่องจากไข้สูง
  4. ดูแลให้รับประทานอาหารอ่อนย่อยง่าย ให้รับประทานครั้งละน้อยๆแต่บ่อยครั้ง
  5. ให้นอนหลับพักผ่อน เพื่อลดการเผาผลาญพลังงานในร่างกายโดยจัดระดับอุณภูมิในห้องให้เย็นสบาย อากาศถ่ายเทสะดวก
  6. ควรให้เด็กสวมเสื้อผ้าเบาบางพอดี ไม่หนาวหรือร้อนเกินไป
  7. วัดอุณหภูมิซ้ำหลังให้ยาลดไข้และเช็ดตัวทุกครึ่งชั่วโมง เพื่อดูว่าภาวะไข้ทุเลาหรือไม่

            ถ้าเด็กมีอาการรุนแรงอื่นๆนอกเหนือจากการเป็นไข้ หรือเป็นหวัดธรรมดาเช่น ซึมลง อาเจียนมาก หรืออาเจียนเป็นเลือด รับประทานอาหารได้น้อยมาก ถ่ายเหลวปริมาณมาก หรือถ่ายเป็นมูกเลือด ปวดท้อง หายใจหอบ หายใจลำบาก ปวดศีรษะมาก แขนขาอ่อนแรง ควรไปพบแพทย์โดยเร็ว

                หวังว่าทุกท่านคงคลายความวิตกกังวลลงได้บ้างและได้รับความมั่นใจมากขึ้นในการดูแลบุตรหลานเมื่อมีไข้

เอกสารอ้างอิง

ทิพวรรณ   หรรษคุณาชัย.การดูแลรักษาเบื้องต้นเมื่อลูกรักมีไข้.สารแพทย์ศาสตร์ มธ..8 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2541) : 12

 วรรณวิไล  ชุ่มภิรมย์.การพยาบาลผู้ป่วยเด็กมีไข้ เชียงใหม่.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (0)