เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2549 ผมได้มีโอกาสไปสัมมนาร่วมกับคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนสิ่นหมิน ช่วงนั้นเป็นหน้าร้อน แต่มีพายุเข้าและฝนตกครับ ผมเลยถ่ายภาพชุด เกี่ยวกับทัศนียภาพในสายหมอกมาให้ชมกันครับ

   ผมบังเอิญได้พักบ้านที่เป็นหลัง กับผู้บริหารโรงเรียนครับ ภาพส่วนใหญ่ที่นำมาลง จึงเป็นภาพบ้านพัก กับสถานที่ประชุมสัมมนาครับ (น่าจะเป็นส่วนของอุทยานครับ

   

ภาพที่ ๑ บ้านพัก#     ภาพใหญ่

ภาพที่ ๒ บ้านพัก#     ภาพใหญ่

ภาพที่ ๓ วิวทางเดิน 1   ภาพใหญ่

ภาพที่ ๔ วิวทางเดิน 2   ภาพใหญ่

   

    บรรยายภาพชุดแรก 4 ภาพ (ถ่ายช่วงเช้าวันที่ 31 มีนาคม 2549)

  • ภาพที่ ๑ และ ๒ เป็นบ้านพักหลังเดียวกัน อยู่ในสายหมอกคนละเวลา ห่างกัน 2 นาที
  • ภาพที่ ๓ และ ๔ เป็นภาพวิวต้นไม้และทางเดิน คนละมุมกัน
   
ภาพที่ ๕ ห้องประชุม     ภาพใหญ่ ภาพที่ ๖ ห้องประชุม     ภาพใหญ่
ภาพที่ ๗ ห้องประชุม  ภาพใหญ่ ภาพที่ ๘ ห้องประชุม    ภาพใหญ่
   

     บรรยายภาพชุดที่สอง อีก 4 ภาพ (ถ่ายวันที่ 31 มีนาคม 2549)

  • ภาพที่ ๕ และ ๖ เป็นภาพห้องประชุมที่เราสัมมนากัน ถ่ายช่วงเช้า
  • ภาพที่ ๘ ภาพห้องประชุม ถ่ายมุมใกล้เคียงกับ ภาพที่ ๕ และ ๖ ส่วนภาพที่ ๗ ห้องประชุมเดียวกันแต่ถ่ายคนละมุม
   
ภาพที่ ๙  วิวมุมใกล้  ภาพใหญ่ ภาพที่ ๑๐ บ้านพักหลังเดิม ภาพใหญ่
   

    บรรยายภาพชุดที่สาม 2 ภาพ (แนวตั้ง) ถ่ายวันที่ 31 มีนาคม 2549

  • ภาพที่ ๙ เป็นภาพวิวมุมใกล้ในสายหมอกครับ
  • ภาพที่ ๑๐ เป็นบ้านพักหลังเดิมในสายหมอก แต่เป็นภาพแนวตั้ง ถ่ายให้เห็นทางเดิน

**********จบแล้วครับ**********