เริ่มกันอีกครั้งหลังจากลุยกิจกรรมที่หนองแสง
       วันที่ 8 พฤษภาคม นี้เป็นพิธีเปิด (อย่างเป็นทางการ)  โดยได้รับเกียรติจากท่านสุจินดา แสงชมภู  สรรพากรภาค 10มาเป็นประธานในพิธี  และมีท่านอาจารย์สุรเชษฐ์กล่าวรายงาน ซึ่งมีถ้อยคำที่ประทับใจ ถึงหัวใจสำคัญการจัดการอบรม  เพื่อ “มุ่งเน้นประชาชนเป็นสำคัญ”หลังจากพิธีเปิดที่สั้นกะทัดรัดไม่วุ่นวายมากก็ต่อด้วยการวิเคราะห์ตนเอง งานและองค์กร ช่วงบ่ายท่าน ดร.พัชรี เจียรนัยกูร  ให้พี่ๆ สรรพากรทั้ง 50 ท่านได้เรียนรู้เรื่อง   “องค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ในองค์กร” ซึ่งจะมีภาคต่ออีกครั้งในวันที่ 20 พฤษภาคม 2549นี้  ในเรื่อง Passion Plan 
             แต่ที่แน่ๆ งานนี้ทั้งทีมวิทยากร และทีมงานชื่นชมผู้เข้าอบรมทุกท่านคือ  ท่านให้ความสนใจกิจกรรมการอบรมเป็นอย่างดี ไม่มีใครหนีไปต่างประเทศ  อิสรเอน  เลบานอน หรืออาหลับ สักคน
- น้อง -