สำนักงานประกันสังคมกับการจัดสวัสดิการแก่แรงงานนอกระบบ (1)

      หลังจากที่เพิ่งกลับจากเถินเมื่อวานนี้สดๆร้อนๆ  ในวันนี้ผู้วิจัยก็ได้มีเหตุที่จะต้องเดินทางไปที่เถินและแม่พริกอีก  ทั้งนี้เนื่องจากในวันนี้ช่วงบ่าย  (ประมาณบ่าย 3 โมง) เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคมจะเดินทางมาพูดคุยและดูงานการจัดสวัสดิการที่แม่พริกและเถิน  ด้วยความที่เป็นคนงกข้อมูลและความรู้ก็เลยขอร่วมแจมเสียหน่อย 

      ผู้วิจัยออกเดินทางด้วยรถทัวร์จากในเมืองไปลงที่จุดหมายปลายทางที่แม่พริก  เริ่มออกเดินทางตอน 13.30น.  กว่าจะถึงแม่พริกก็ประมาณบ่าย 3 โมงตรงพอดี  อ.ธวัช  ให้ความกรุณามารับที่ปากทางเข้าอำเภอ  เพราะ  ไม่มีรถประจำทาง  (เสียดายแทนอาจารย์พิมพ์มาก  วันนี้อาจารย์พิมพ์ต้องเดินทางไปกรุงเทพฯก็เลยไม่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย) กว่าเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคมจะมาถึงก็เกือบบ่าย 4 โมงแล้ว  พูดคุยกันอยู่เกือบชั่วโมงก็ได้เวลาเคลื่อนตัวไปที่เถินต่อ  กว่าจะกลับมาถึงตัวเมืองลำปางก็เกือบจะ 2 ทุ่ม

      เนื้อหาสาระของการมาพูดคุย  ดูงานของเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคมในครั้งนี้ก็เพื่อมาศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการของกลุ่ม  รวมทั้งเผยแพร่แนวความคิด  และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขยายหลักประกันสังคมมาสู่แรงงานนอกระบบ  ซึ่งขณะนี้โครงการนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติจาก ครม. 

      จากการสนทนาผู้วิจัยจับใจความได้ว่าตอนนี้สำนักงานประกันสังคมมีโครงการที่จะขยายการประกันสังคมไปสู่แรงงานนอกระบบ  โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าในปี 2550  จะมีแรงงานนอกระบบเข้าสู่การประกันสังคมประมาณ 1 ล้านคน  ซึ่งในช่วงแรกอาจเจาะไปที่กลุ่มเป้าหมายอาชีพขับรถเท็กซี่  รถจักรยานยนต์  หรืออาชีพอื่นๆที่พอจะมีกำลังซื้อประกันได้  ในส่วนของประกันสังคมแรงงานนอกระบบนั้นจะมีอยู่ 2 ส่วน  คือ  การประกันสังคมในส่วนของการจัดสวัสดิการ  และ  การประกันสังคมในส่วนของกองทุนชราภาพ  โดยแรงงานนอกระบบที่ต้องการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะต้องซื้อประกันในส่วนแรกก่อน  คือ  ประกันในส่วนของการจัดสวัสดิการ  ส่วนของกองทุนชราภาพจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้  (ทำให้นึกเปรียบเทียบกับกองทุนสวัสดิการชุมชนที่บังคับให้ผู้สนใจต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน  ส่วนกองทุนหมุนเวียนจะสมัครหรือไม่สมัครก็ได้ตามความสมัครใจ)

      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน lampang_networkความเห็น (0)