ข่าวจาก อาจารย์มาลินี โชคสุวัฒนสกุล

From: "malinee c"   View Contact Details View Contact Details   Add Mobile Alert
To: [email protected], [email protected]
Subject: RE: Fwd: Please forward this mail
Date: Sun, 14 May 2006 12:56:45 +0000
ขอบคุณคุณอ้อยและอ.มาร์ค  และคุณธนู สำหรับรายชื่อสมุนไพร มีประโยชน์มาก จะได้นำไปใช้
และบอกต่อด้วย สำหรับการทำงานเพื่อพี่น้องตองเหลืองตอนนี้ก็ค่อยๆเริ่มทำแล้ว คุณธนูคงจะได้
เล่าให้ทราบแล้วว่าคณะผู้มีจิตอาสาที่น่านได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง พี่ขอสรุปเท่าที่จำได้ว่า 
1.มีการก่อสร้างห้องเรียนเพิ่มเติมให้รร.ภูเค็งพัฒนา (ใช้วัสดุในท้องถิ่นที่ร่วมกันหามา) 
2.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าไปตรวจสุขภาพให้ยาถ่ายพยาธิ รักษาโรคหวัดด้วย 
3.อบต.จัดผู้แลเด็กไปดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดแล้ว /สนับสนุนเงินค่าอาหารเด็กคนละ 10 บาทต่อวัน
 /เด็กจะมีนมดื่มเป็นประจำ 4.ได้นำไก่ป่าไปปล่อยจำนวนหนึ่งก่อนแล้ว 
5.ปลูกต้นกล้วยนำว้าแล้ว สำหรับไก่และกล้วยนายอำเภอเมืองรับผิดชอบในการจัดหาเพิ่มเติมอีก 
รายละเอียดมีในเอกสารพี่จะส่งมาให้ดูภายหลัง มีความคืบหน้าอีกมากมายจะเล่าให้คุณอ้อยทราบ
ในโอกาสต่อไป 
มาลินี  
From: "malinee c" <[email protected]>  View Contact Details View Contact Details   Add Mobile Alert
To: [email protected]
CC: [email protected], [email protected]
Subject: การทำงานเพื่อพี่น้องตองเหลือง
Date: Mon, 15 May 2006 07:00:09 +0000
  
สวัสดีค่ะคุณอ้อยและคุณธนู พอมีเวลาเล่ารายละเอียด(สรุป)ปเกียวกับการช่วยชาวมลาบรีของพี่และอดีตผู้ว่าน่านตั้งแต่ปี 2545 1.3 ต.ค.45 ได้ไปเยี่ยมที่ชุมชนตองเหลือง(ย้ายมาน่าน 3 ต.ค.) 2.2546(วันเดือนจำไม่ได้ ขอเวลาค้นดูรูปก่อนนะคะ)เหล่ากาชาดจังหวัดน่านได้เข้าไปเยี่ยม 2 ครั้ง 3.2547ได้เข้าไปหยอดวัคซีนโปลิโอ /ไปเยี่ยม/ร่วมกับคุณระเบียบรัตน์และศูนย์ชาวเขาจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็ก(คุณระเบียบรัตน์มาเยี่ยม 2 ครั้ง) 4.2547-2548ไปเยี่ยมชาวบ้านและศูนย์เด็ก กาชาดน่านส่งไข่ให้ศูนย์เด็กทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 โหลบางครั้งเมื่อทราบว่าไม่มีข้าวก็จะส่งข้าวสารเป็นกระสอบไปให้ ปี 48 จังหวัดน่านโดยความร่วมมือจากส่วนราชการ เอกชน และกาชาดน่านร่วมกันจัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กวัยเตาแตะ(เด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ)ให้บ้านปางเป๋ย(โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ) เวลาที่เข้าไปดูการก่อสร้าง การจัดเตรียมสถานที่ เกือบทุกครั้งพี่และคณะกาชาดจะเข้าไปเยี่นมชาวตองเหลืองด้วย ในการไปเยี่ยมในปี 47-48 ไปหลายครั้ง มักจะเป็นการ ไปตัดผมให้ นำอาหารที่ปรุงแล้วไปเลี้ยง บางครั้งจะนำเนื้อหมูดิบ หมูสามชั้นและน้ำมันหมูไปให้ด้วย นำข้าวสาร เสื้อผ้า สบู่ แชมพูหวีฯลฯไปให้ 
ต้นปี48 ได้พาคณะกองงานสมเด็จพระเทพฯไปเยี่ยม และหลังจากนั้นได้รับของพระราชทานเป็นเสื้อผ้ากันหนาว และข้าวสาร  วันสงกรานต์ 46-48 มีพิธีสูมาคารวะที่จวน ผวจ. พี่น้องตองหลืองมาร่วมด้วย พี่ได้จัดเลี้ยงข้าวด้วย หลายครั้งที่มีกิจกรรมที่จวนฯทางศูนย์ชาวเขาได้พาพี่น้องตองเหลืองมาร่วมด้วย ปลายเดือนกันยายน 48 พี่ก็ได้ไปเยี่ยมเป็นการลาจากกัน ปี 2549 
1.ม.ค.ได้มาเฝ้ารับเสด็จฯสมเด็จพระเทพฯ 
2.มี.ค. ได้รับการประสานขอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชาวตองเหลืองจาก รองราชเลขานุการฯ ได้ส่งข้อมูลเบื้องต้นเข้าไปถวายรายงาน มีรับสั่งขอเพิ่ม คุณสุวัฒน์และพี่จึงได้ไปน่าน จัดตั้งคณะทำงาน(เป็นการส่วนตัว) ได้ไปบ้านชาวตองเหลือง รร.ภูเค็งพัฒนา แล้วรวบรวมข้อมูลไปถวายรายงาน 
3.เม.ย. คุณสุวัฒน์ได้มาประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินงานบางอย่าง(ข้อสรุปพี่จะเขียนมาภายหลัง)      คุณสุวัฒน์ได้เข้าเฝ้าฯที่วังสวนจิตรลดาได้ถวายรายงาน ถวายหนังสือและทรง มีรับสั่งให้
      ทำต่อไป 
4.พ.ค. ได้ไปประชุมคณะ ติดตามการดำเนินงาน และสรุปงานและผู้รับผิดชอบ      ได้สรุปเป็นเอกสารและส่งไปถวายรายงานฯ 
5.พ.ค. ได้ไปเบี่ยมชาวตองเหลือง นำไก่ป่า และปลาไปปล่อย รวมทั้งนำต้นกล้วยน้ำว้าไปช่วยกัน
      ปลูกให้ด้วย      การไปน่านครั้งนี้ได้รู้จักดร.ตรีศิลป์ ผอ.สถาบันไทยศึกษา จุฬาฯ       และผศ.กอบกุล อดีตรองอธิการบดี ม.ศิลปากร นักเขียนอิสระ เ     เราได้พบแนวทางที่จะได้ผู้มีจิตอาสาฯ(ตามสำนวนของคุณธนู)      ท่านทั้งสองได้ขึ้นไปเยี่ยมชาวตองเหลืองด้วย วันนี้ขอแนบภาพกิจกรรมมาให้ดู อาจต้องส่งทีละหน้า มี 4 หน้า คอยรับต่อด้วยนะคะ มาลินี 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รู้จักน่านและชาวน่านความเห็น (0)