นเรศวรวิจัย-QA-KM : DNA

Double strands ของ นเรศวรวิจัย-QA-KM คือ

         Double strands ของ นเรศวรวิจัย-QA-KM คือ

         1. Trust โดยอาศัย “Shared values” 5 ประการ คือ Link

         2. CQI โดยอาศัย “Catalysts” 3 ตัว คือ Link

         วิบูลย์ วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)