ช่วงวันหยุดหลายวันมานี้  อยู่เวรที่ ER-Lab หลายเวร   หลังจากที่ไม่ได้อยู่มาประมาณสองสัปดาห์   มีความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่สังเกตเห็นคือ    ตัวอย่างตรวจ  มีทั้ง Bar code กับ Sticker ข้อมูลผู้ป่วย  มาด้วยกันเกือบทุกราย     มีบางรายที่ตอนแรกมี bar code อย่างเดียว    ซึ่งผู้ทำแล็บก็ไม่ได้คิดอะไรมาก   รับ sample ตามปกติ  (ด้วยความเคยชิน)     เพราะข้อมูลใน bar code มีครบ   แต่ซักพักมีโทรศัพท์จากพยาบาลบอกว่า   ตัวอย่างตรวจของผู้ป่วย....ไม่ได้ติดชื่อมา   จะขอส่ง  sticker ข้อมูลผู้ป่วย   ตามมาได้มั๊ย   (เป็นน้ำเสียงของการขอร้องเมื่อรู้ว่าตัวเองทำผิด   เค้าคงกลัวถูกดุ)   เลยตอบไปว่าได้  ไม่มีปัญหาหรอก        
      นี่แสดงว่าทาง ward (พยาบาล)   เค้าเอาใจใส่ต่อเรื่องนี้ดีมาก     คงเป็นเพราะความคิดเห็นตรงกัน   คือเห็นประโยชน์ของการที่มีข้อมูลทั้งสองอย่าง     ประโยชน์ที่ว่าคือทำให้พยาบาลเจาะเลือดไม่ผิดคน   ห้องแล็บทำแล็บไม่ผิดราย     ตัวอย่างตรวจไม่สูญหาย   แค่นี้ก็ happy ไปตามๆ  กันแล้ว