krunoisakon

แบบใบความรู้มาตราตัวสะกดของไทยอย่างย่อ

มาตราตัวสะกดของไทย 

  มารตราตัวสะกดมี    แม่   แต่ถ้าการประสมอักษรหรือแจกลูกของไทยจะมี     แม่  ดังนี้

๑.  แม่ ก  กา  ได้แก่  พยัญชนะใดๆซึ่งประสมกับสระทั้ง ๒๔ เสียง เช่น กา  มา  มี  ดู  ปู  ไป เป็นต้น

                      มาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดแทน มีดังนี้

๒. แม่  กก  มี        เป็นตัวสะกดแทน ก็อ่านออกเสียงเหมือน ก สะกด เช่น สุนัข  อัคคี  เมฆ เป็นต้น

๓. แม่  กด  มี                                เป็นตัวสะกดแทน ก็ให้อ่าน

ออกเสียงเหมือ    สะกด  เช่น  มัจฉา  ก๊าซ  กฎ  ปรากฏ  อัฐ  ครุฑ  วัฒนา  จิต  รถ  อากาศ 

โอกาส  กระดาษ  เป็นต้น

๔.  แม่  กบ  มี          เป็นตัวสะกดแทน ก็อ่านออกเสียงเหมือน    สะกด  เช่น  บาป

ภาพ  ออฟฟิศ  ลาภ  เป็นต้น

  แม่  กน  มี            เป็นตัวสะกดแทน ก็อ่านออกเสียงเช่นเดียวกับตัวสะกดจริง

คือ    เช่น  ญาณ  กาญจน์  การ  พาล  ปลาวาฬ  เป็นต้น

มาตราตัวสะกดที่ไม่มีตัวสะกดแทนจะออกเสียงตามตัวสะกดเลย มีดังนี้

๖.  แม่  กง  กำหนดให้อ่านเสียงตัวสะกดตามแม่  กง  หรือ      เลย

๗. แม่ กม กำหนดให้อ่านเสียงตัวสะกดตามแม่  กม  หรือ      เลย

๘. แม่  เกย  กำหนดให้อ่านเสียงตัวสะกดตามแม่  เกย  หรือ      เลย

๙. แม่ เกอว กำหนดให้อ่านเสียงตัวสะกดตามแม่  เกอว   หรือ      เลย

           

พวกเรารักภาษาไทย

๒๙  กรกฎาคมเป็นวันภาษาไทยนะครับ

                                          

 

 

 


 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูกนกอรความเห็น (1)

สวัสดีค่ะ

ครูอ้อย มาเยี่ยมชมผลงานค่ะ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันที่  http://gotoknow.org/profile/skuikratoke

คำสำคัญ (Tags)

#edkm#erkm#สพท.สน.2

หมายเลขบันทึก

286470

เขียน

12 Aug 2009 @ 12:24
()

แก้ไข

30 Apr 2012 @ 15:54
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก