อ. ธีรพล นิยม เป็นสถาปนิกที่ประสบความสำเร็จทางวิชาชีพและธุรกิจสูงมาก คือเป็นประธานกรรมการกลุ่มบริษัทแปลน    โดยในขณะเดียวกันก็ทำงานเพื่อสังคมไปด้วย    จนถึงจุดหนึ่งก็เลิกทำธุรกิจ หันมาทำงานทางสังคม   และในที่สุดก็เข้าช่วยภรรยา คือ รศ. ประภาภัทร นิยม ทำงานด้านการศึกษาทางเลือก  


          เวลานี้ท่านเป็นรองอธิการบดี และรักษาการคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์   และทำงานเพื่อสังคมอีกมากมาย   อ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

          อ. ธีรพลอายุ ๕๘ ปี  เป็นคนถ่อมตัว ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีอารมณ์ขัน   แต่จริงๆ แล้วท่านเป็นคนที่มีความสร้างสรรค์สูงมาก  และเป็นคนกว้างขวางมีเพื่อนมาก    คนทั่วไปเรียกว่า “พี่แบน”

วิจารณ์ พานิช
๒๕ ก.ค. ๕๒