12 สิงหาคม 2552 วันแม่แห่งชาติ

 

ที่สิบสองสิงหาคมามาส

                คล้ายวันราชสมภพสบสมัย

                                องค์สมเด็จแม่หญิงมิ่งขวัญไทย

                                                ขอถวายพระพรชัยสดุดี

 

 

ด้วยลูกไทยใจภักดิ์รักเสด็จแม่

                แม่ทรงแผ่ป้องภัยให้สุขศรี

                                ทรงส่งเสริมศิลปาประชาชี

                                                ทุกถิ่นที่แม้กันดารท่านเสด็จจร

 

 

ทรงไปเยี่ยมทหารกล้ารักษาเขตุ

                ทั่วประเทศแถวทางกลางสมร

                                เพื่อปลอบขวัญทหารกล้า  นราดร

                                                ดุจมารดรบังเกิดเกล้าชนชาวไทย

 

 

ทรงยิ่งใหญ่ให้หล้าหาไหนพบ

                ค้นทั่วจบในหล้าหาที่ไหน

                                เสมอเหมือนราชินีนาถของชาติไทย

                             แม่เป็นใหญ่กว่าบรรดาแม่สากล

 

 

ถวายพระพรตอนวันคล้ายราชสมภพ

                ให้ทรงสบจัตตุพรประสิทธิ์ผล

                                พระชนม์ยืนพรรฉวีศรีมงคล

                                                เกษมล้นทรงสุขขังพลังชัย

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน   ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

เจ้าของนามปากกา โดยเครื่องหมาย ? คำถามเดี่ยว   ผู้ประพันธ์