สายเชือกวัว

เลขานุการ
มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมมุสลิม
Usernamesupapinyoo
สมาชิกเลขที่78285
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

          ชุโกร ต่ออัลลอฮฺ I ที่พระองค์เมตตาเราผู้หนึ่งให้เติบโตมาในแนวทางอัลอิสลามหลังจากที่อีกหลายพันล้านคนไม่ได้รับโอกาสนั้น เท่านั้นไม่พอ พระองค์ยังให้รับโอกาสในด้านการศึกษา ชีวิตการเป็นอยู๋อย่างสุขสบาย ไม่ได้อดยาก จึงไม่แปลกเลย ที่พระองค์ให้เราเข้าเฝ้า กราบไหว้พระองค์วันละ 5 ครั้ง ขอดุอาอฺต่อเอกองค์อัลลอฮฺ I ให้ครอบครัวของเราได้รับฮิดายะฮฺ อยู่ในแนวทางของอิสลามทั้งในโลกดุนยาและโลกอาคิเราะห์ อย่าได้ตกเป็นทาสของมารร้าย ชัยฏอนเลย อามีน ขอพระองค์ทรงรับ 

         

 

การศึกษา 

อนุบาล                                  โรงเรียนอนุบาลปุณบุตร จังหวัด 

                                            อุดรธานี

ประถมศึกษา                            ป.1 - ป.3 โรงเรียนบ้านหมากแข็ง

                                            จังหวัดอุดรธานี

                                             ป.4 - ป.5 โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟ

                                             จังหวัดอุดรธานี

มัธยมศึกษาตอนต้น                    ป.6 - ม.3 โรงเรียนค่ายประจักษ์

                                             ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

มัธยมศึกษาตอนปลาย                ม.4 - ม.6 โรงเรียนอิสลามวิทยาลัย

                                             แห่งประเทศไทย จังหวัดกรุงเทพฯ

ปริญญาตรี                               รัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัย

                                             อิสลามยะลา

ปริญญาโท                               ครุศาสตร์อิสลาม วิทยาลัยอิสลาม

                                             ศึกษา มหาวิทยาลัย

                                             สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

                                           

 

กิจกรรมระหว่างศึกษาปริญญาตรี(2546-2550)

         1. ปี 2 หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชุมนุมรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

         2. ปี 4 เลขานุการ องค์การบริหารนักศึกษา (ชาย) องค์การบริหารนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา แยกระหว่างชายและหญิง

 

กิจกรรมระหว่างศึกษา/ปริญญาโท (2550-2552)

 

         1. สอนอัลกุรอ่าน

         2. เป็นผู้ช่วยอาจารย์ teacher Assistant รองศาสตราจารย์ดลมนรรจน์ บากา วิทยาลัยอิสลามศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

         3.เป็นวิทยากร ติวน้องๆ แนะวิธีการทําข้อสอบ เดาข้อสอบแบบมีหลักการ กับอาจารย์สุรชัย ไวยวรรณจิตร มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

        4. ครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร อ.หาดใหญ่ใน จ.สงขลา

 

 

ปัจจุบัน (2553-2554)

        เลขานุการ มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมมุสลิม จังหวัดขอนแก่น

61/3 ถ.หลังเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Tell 043-246-683 Fax 043-246-684 E-mail  [email protected]

 

ติดตามกิจกรรมของมูลนิธิได้ที่

        ดูกิจกรรมมูลนิธิฯผ่านทาง www.facebook/มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมมุสลิม

        

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته