การสอนคิด


สอนคิด


ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบันที่ทำให้เกิดความวุ่นวาย เดือดร้อน ส่วนหนึ่งเนื่องจาก คน ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ขาดความสามารถ ด้านการคิด การวิเคราะห์ การไตร่ตรอง การใช้วิจารณญาณและขาดจิตสำนึกที่ดี ในการใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกัน แต่ละคนมาจากครอบครัวที่แตกต่างกัน พื้นฐานทางการศึกษาต่างกัน มีสันดานต่างกัน การปลูกฝังความรู้ ความคิด ทัศนคติ ก็ต่างกัน แน่นอน ย่อมทำให้พฤติกรรมต่างกันด้วย แล้วคนเหล่านั้นมาอยู่ในสังคมเดียวกัน ความวุ่นวายจึงเกิดขึ้น อย่างที่ทุกคนได้เห็นในขณะนี้ สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือเยาวชน เด็ก ๆ ทั่วประเทศมองภาพผู้ใหญ่ เสพข่าวสาร บันเทิงทั้งในและต่างประเทศ โดยขาดพื้นฐานของการคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรองว่าสิ่งใดดี สิ่งใดไม่ดี สิ่งใดควรเลือกบริโภค หรือไม่ควรเลือก IT มีเพื่อให้ค้นคว้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์กลับไปใช้เล่นเกมจนติดกันทั้งประเทศ ไม่เป็นอันเรียนหนังสือ ผู้ประกอบการก็มองเห็นแต่ประโยชน์ ไม่มองถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอนาคตของชาติ โทรศัพท์มือถือมีใช้เพื่อการสื่อสารที่เป็นประโยชน์หรือบันทึกภาพที่สร้างสรรค์ เด็ก ๆ กลับนำไปใช้ในการเล่นการพนันไฮโล บันทึกการทะเลาะวิวาท หรือบันทึกกิจกรรมทางเพศ ซึ่งที่ยกตัวอย่างมานี้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย จากปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่ดูแลและควรเข้ามาจัดการ มิใช่ใครคนใดคนหนึ่ง หรือหน่วยใดหน่วยหนึ่ง แต่ควรร่วมมือกันทั้งระบบ เริ่มจากผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการให้นโยบายหรือรัฐบาล ที่ต้องแก้ปัญหาเป็นองค์รวม เริ่มจากการวางรากฐานทางการศึกษาให้เด็ก ๆ ที่จะเป็นอนาคตของชาติ " รู้จักการคิดเป็น" แบบไหนคือคิดเป็น คิดเป็นคือคิดวิเคราะห์ได้ แยกแยะได้ว่าอะไรดี อะไรชั่ว อะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ และต้องสร้างทัศนคติที่ดีในการคิด เมื่อคิดได้ คิดเป็นแล้ว ต้องปฏิบัติให้เป็นด้วย ดังนั้น คุณธรรม จริยธรรม Ethical Capital จาก ทฤษฎี 8K's ของ ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ เมื่อนำมาใช้ก็จะสร้างจิตสำนึกสาธารณะได้ด้วย คนเราลองมีคุณธรรมเสียอย่าง ความโลภ การเอาเปรียบ การคอรัปชั่น ก็จะน้อยลง การประกอบกิจการใด ๆ ก็ตาม ก็จะสุขสงบมากขึ้น ความอยากได้ อยากมี ก็น้อยลง การเลือกบริโภครวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันก็จะมีคุณค่ามากขึ้น เยาวชนก็จะรู้จักการปฏิบัติที่เหมาะสมขึ้น สังคมก็จะน่าอยู่มากกว่าที่เป็นอย่างทุกวันนี้
ผู้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของเด็กไทย ควรจะเป็นผู้นำในเรื่อง " สอนเด็กให้คิดเป็น" หน่วยอื่น ๆ ก็ควรให้ความร่วมมือ ในเป้าหมายเดียวกัน ทุกภาคส่วนก็จะถูกขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กันเพื่อความเป็น Sustainabilityของ Thailand
Jiraphorn Sawasdiruk
Ph.D SSRU 3

หมายเลขบันทึก: 284082เขียนเมื่อ 7 สิงหาคม 2009 06:13 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 21:13 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (3)

สวัสดีค่ะ

  • ตอนนี้กำลังฝ่าวงล้อมของกระแสบริโภคนิยม
  • เพื่อสั่งสมความดีงามให้เกิดขึ้นกับเด็กๆเท่าที่ทำได้
  • ทฤษฎี 8K's ของ ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ เมื่อนำมาใช้ก็จะสร้างจิตสำนึกสาธารณะได้ด้วย
  • ใช้ได้ดีทีเดียวค่ะ

Human Capital                                   ทุนมนุษย์

Intellectual Capital                           ทุนทางปัญญา

Ethical Capital                                    ทุนทางจริยธรรม

Happiness Capital                            ทุนแห่งความสุข

Social Capital                                      ทุนทางสังคม

Sustainability Capital                       ทุนแห่งความยั่งยืน

Digital Capital                                     ทุนทาง IT

Talented Capital                           ทุนทางความรู้ ทักษะ และทัศนคติ

 

5 K's (ใหม่) : ทฤษฎีทุนใหม่ 5 ประการ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์

Creativity Capital                              ทุนแห่งการสร้างสรรค์

Knowledge Capital                          ทุนทางความรู้

Innovation Capital                           ทุนทางนวัตกรรม

Emotional Capital                             ทุนทางอารมณ์

Cultural  Capital                                 ทุนทางวัฒนธรรม

8k's ,5k's ของ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี