ผลงานเด่นของปราชญ์ชาวบ้านที่ชื่อถวิล สีวังแห่งบ้านสามง่าม

คุณถวิล สีวัง เป็นหนึ่งในทีมงานปราชญ์ชาวบ้านที่กำแพงเพชร

ผลงานเด่นของปราชญ์ชาวบ้านที่ชื่อถวิล สีวัง แห่งบ้านสามง่าม

 

คุณถวิล สีวัง เป็นหนึ่งในทีมงานปราชญ์ชาวบ้านที่กำแพงเพชร ที่กระผมได้เฝ้าติดตามผลงานเด่นของเขาว่าเขามีองค์ความรู้ในการลดต้นทุนการผลิตข้าว ได้จริง จากการที่ทีมงาน KM  ของจังหวัดกำแพงเพชร ได้ทำการถอดบทเรียน(ถอดองค์ความรู้)ของคุณถวิล สีวัง เมื่อเดือนมีนาคม 2552 และทางสำนักงานเกษตรจังหวัดได้เชิญคุณถวิล สีวัง ไปเป็นวิทยากร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักส่งเสริมการเกษตรในเวที การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ ( DW )ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี อำเภอขาณุวรลักษบุรี เมื่อเดือนมิถุนายน 2552 จึงทำให้ทราบว่าคุณถวิล สีวัง เป็นแกนนำเกษตรกรที่ขยันออกไปแนะนำเพื่อนบ้านด้านการลดต้นทุนการผลิตข้าวอย่างจริงจัง

 

 

           คุณถวิล สีวัง ได้เล่าให้ฟังว่า เมื่อ หลายปีก่อน ตนเองเคยผ่านการฝึกอบรมด้านหมอดินอาสา ของกรมพัฒนาที่ดินมาก่อน และใฝ่รู้ ใฝ่ทดลอง และสังเกต ในการทำนาแต่ละครั้ง เมื่อพบปัญหาด้านการผลิตข้าว ปลูกแล้วต้นข้าวไม่งาม เป็นโรค ผลผลิตก็ได้น้อย  ก็ได้ทดลองตั้งแต่การเตรียมดิน การปรับปรุงบำรุงดิน การใช้พันธุ์ข้าว โดยเฉพาะได้เรียนรู้เรื่องจุลินทรีย์ในดินที่มีประโยชน์ จนได้ทดลองและลงมือทำจริงในการผลิตจุลินทรีย์จากหน่อกล้วย แต่ก็ได้ทดลองใช้มาหลายปีแล้ว ปรากฏว่าข้าวเจริญงอกงามดี ผลผลิตที่ได้ก็อยู่ในระดับที่พอใจ แต่ข้อสำคัญ ดินมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น และส่งผลให้ลดต้นทุนการผลิตข้าวต่อไร่ลดลงจากเดิมได้จริง

 

 

 

           คุณถวิล ยังได้เล่าให้ฟังต่อไปอีกว่า แต่เดิมเมื่อตนเองทำผลผลิตได้ดี ไปบอกชาวบ้านใกล้เคียงก็ไม่มีใครสนใจ เกษตรกรบางรายก็กล่าวหาว่าเป็นบ้าบ้าง บางครั้งตนเองได้ไปปฏิบัติงานในแปลง โดยถอนต้นข้าวที่ไม่งาม ไม่แข็งแรง มาตรวจดู และแสดงให้เกษตรกรเพื่อบ้านข้างเคียงได้เห็นลักษณะของรากจะไม่แข็งแรงมีสีดำ คล้ายกับเป็นโรค แต่ก็มองเห็นชัดเจนว่าเป็นโรค โดยนำไปเปรียบกับการต้นข้าวที่แข็งแรงสมบูรณ์ที่ถอนมาจากแปลงที่มีการปรับปรุงบำรุงดินแล้วมีการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายฟางแล้ว โดยแนะนำและอธิบายให้เกษตรกรข้างเคียงได้เห็นและเข้าใจ แต่ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่า เกษตรกรโดยทั่วไปจะไม่ยอมรับความรู้อะไรใหม่ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง ในระยะเวลาสั้น หากต้องมีการลงมือทำแล้วเห็นผลเขาถึงจะยอมรับและนำไปทดลองทำในแปลงนาของตนเอง

 

 

             แต่เมื่อปีที่ผ่านมามีเกษตรกรรายหนึ่งในบ้านสามง่ามนี้เอง ทำนาข้าวทุกครั้ง ข้าวที่ปลูกไม่งาม ผลผลิตที่ได้ก็ได้น้อย ขาดทุนอยู่รื่อยมา  ตนเองจึงขอเช่าทำ แต่ก็เริ่มต้นด้วยการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายฟาง และมีการพักดินเพื่อทำการปรับปรุงดิน ปรากฏว่า ต้นข้าวเจริญเติบโตงามมาก ผลผลิตก็มากกว่าที่เคยทำมา   รู้ไหมครับว่า เจ้าของแปลงนาที่ผมเช่า เขาเสียดายและเขาพูดให้ผมฟังว่าถ้ารู้อย่างนี้จะไม่ให้เช่าทำและหากรู้ว่าการปรับปรุงดินโดยการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายฟางข้าวแล้ว ได้ผลดีจริงเขาต้องทำตั้งนานแล้ว นี่เป็นคำยืนยันของเกษตรกรในชุมชนบ้านสามง่าม ณ.ปัจจุบันนี้ มีเกษตรกรในชุมชน และชุมข้างเคียง ที่ทราบข่าว ก็จะมาขอรับคำแนะนำในเรื่องวิธีการผลิตจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยไว้ใช้เอง บางรายไม่มีวัสดุก็มาขอซื้อ แต่ตนเองก็จำหน่ายให้ในราคาต้นทุน ปัจจุบันมีเกษตรกรมาขอรับคำแนะเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ

 

 

         ข้อสรุป จากทีมงาน KM ของเราได้ไปพูดคุยโดยการถอดบทเรียน(องค์ความรู้) ของคุณถวิล สีวัง แห่งบ้านสามง่าม จึงทำให้ทราบว่า คุณถวิลเขามีผลงานเด่นคือเป็นผู้ปฏิบัติที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตน้ำหมักจากหน่อกล้วยและจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายฟาง และเป็นทั้งแกนนำเกษตรกรด้านการทำนา โดยเฉพาะความรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว เป็นทั้งวิทยากรออกไปแนะนำให้เกษตรกรเพื่อนบ้านทั้งในและนอกชุมชนอย่างต่อเนื่อง แทบจะไม่มีเวลาพักผ่อน ต้องขอชื่นชม คุณถวิล สีวัง ที่มีความขยันขันแข็ง สมกับเป็นปราชญ์ชาวบ้านแห่งกำแพงเพชรจริงๆและปัจจุบันยังผู้ประสานงานเครือข่ายครูติดแผ่นดินข้าวของตำบลวังบัว อ.คลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชรอีกด้วยครับ........

 

 

ข้อมูล ; คุณถวิล สีวัง

บ้านเลขที่ 2 หมู่ 3บ้านสามง่าม

ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

 ผู้เขียน : เขียวมรกต

   6สค.52

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM วิถีชุมชนคนเกษตรความเห็น (10)

สวัสดีค่ะ 

 • ครูอ้อย มาชื่นชมผลงานเด่นของเกษตรกร คุณถวิล สีวัง แห่งบ้านสามง่าม 

ขอบคุณมากค่ะ

เป็นกำลังใจให้คุณถวิล สีวัง ปราชญ์ชาวบ้าน มีพลังทำงานให้เกิดประโยชน์กับมวลชนต่อไป   ท่านเขียวมรกต สบายดีนะครับ

(*-*) สวัสดีค่ะ...พี่เขียวมรกต

(*-*) มาชื่นชมผลงานของ คุณถวิล  ปราชญ์ชาวบ้าน ขอเป็นกำลังใจให้คะ

(*-*) พี่เขียวมรกตสบายดีนะค่ะ  หายไปไหนมารออ่านบันทึกพี่อยู่ค่ะ

 

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณอาจารย์อ้อยครับ
 • ที่แวะมาลปรร.อย่างต่อเนื่อง
 • ขอให้มีสุขภาพแข็แรงและ
 • ขอให้มีความสุขกับงานที่ทำนะครับ
เขียนเมื่อ 
 • ขอขอบคุณท่านอาจารย์ประจักษ์ครับ
 • ที่แวะมาลปรร.และให้กำลังใจกันตลอดมา
 • ขอให้อาจารย์มีสุขภาพที่แข็งแรง
 • เมื่อ2เดือนที่แล้วผมได้ไปเยี่ยมตลาดสามชุกต้องขอชื่นชมว่าเขาทำได้จริงนะครับ
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณน้องสารินีครับ
 • ที่แวะมาเยี่ยมและลปรร.
 • พี่ห่างจากBlogไปหลายเดือน
 • เนื่อกจากสุขภาพไม่ค่อยจะดีเลยพักผ่อนไปนาน
 • ตอนนี้กลับมาแล้วครับ
 • ขอให้น้องรักษาสุขภาพนะครับ
 • ข้าวเมาตอซังใช่ไหมครับพี่....
 • พอดีข้างบ้านก็เมาข้าวที่หมักนาน ๆ เหมือนกัน...เลยไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเหมือนคุณถวิล..
 • เมาพอ ๆ กัน..จั๋งซี่มันต้องถอน..ข้าวขึ้นมาดู..ฮิฮิ
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณท่านเกษตรอยู่จังหวัด
 • ที่มาแวะทักทายกัน
 • ต้องขอชื่นชมท่านที่ขยันบันทึก
 • ขอให้มีความสุขกับงานที่ทำนะครับ
คนทำนา
IP: xxx.149.25.225
เขียนเมื่อ 

ประหยัด ย่อยฟางดีจริงๆครับ

ครูเรื่อนแก้ว วงษ์กิจ
IP: xxx.172.210.200
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีกับผลงาน ของคุณถวิล สีวัง เป็นอย่างมากนะคะ

ชื่นชมคะ