บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ครูติดแผ่นดินข้าวที่กำแพงเพชร