ภูตา

ใจเราไปใจเค้าย่อมมา

การทำงานของคนเรานั้น การอยุ่ร่วมกันเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก  การมีมนุษยสัมพันธ์  การทำงานอย่างมีความสุขได้นั้นเป็นสิ่งที่ถ้าใครได้รับมา  ถือว่าบุคคลนั้นเป็นคนที่โชคดีดังนั้นจงให้เก็บความโชคดีไว้กับตัวเรานาน 
เราจะปฏิบัติตนอย่างไรให้เพื่อนร่วมงานรัก
      สิ่งแรกที่เราต้องดูคือ  1.ความจริงใจต่อกัน  2. ความซื่อสัตย์  3.  ความเอื้อเฟื้อ 4. ความมีเมตตา  5. การเอาใจใส่ต่องานของตัวเอง  และช่วยเหลือผู้อื่นบ้างหากมีโอกาส 6.การพูดจาแต่สิ่งดี    ซึ่งเพียงสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้เราก็สามารถสร้างมิตรได้แล้ว 

    หลักเพีง 5-6 ข้อ  หากคุณทำได้คนอื่นย่อมอยากจะมิตรกับคุณ  แต่สิ่งสำคัยที่สุดคือ  ความจริงใจนั่นเอง  ใจเราไปใจเค้าย่อมมา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จงอย่าท้อกับการความดีแม้ไม่ใครเห็น.....ความเห็น (0)