เรียน  พี่น้องและผองเพื่อน C-4-H
ผมแอบชื่นชมงานของพี่น้องเรามาหลายปี
เริ่มจากบทบาทการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิงานวิจัยสื่อสารเพื่อชุมชน สกว. 3 ปีก่อน จวบจนบัดนี้
เป็นการมองจากคนนอก ในกรอบของงานวิจัยและพัฒนา
ต่อมาค่อยขยับจากคนบ้านไกลมาอยู่รั้วติดกัน คือ มาร่วมกิจกรรมใกล้ชิดขึ้น อาทิ เป็น ผู้ดำเนินรายการตอนตลาดนัดความรู้ที่คณะนิเทศจุฬา ล่าสุดคือการไปร่วมกิจกรรมรู้เท่าทันสื่อกับอ.เงาะ อ.เอ๋ อ.หน่อง
ตอนนี้จะขออนุญาตมาอยู่ร่วมชายคา
กล่าวคือ จะนำความเคลื่อนไหวของทีมไปสรุปให้ สสส. เจ้าของทุนได้ทราบ
เป็นการร่วมคลุกแนวคิดวงใน กับการคาดคะเนโมเมนตั้ม พลังที่อยู่ในพี่น้องและทีมงาน รวมถึงความตื่นตัวของชุมชน ผสมผสานกับกฎกติกาการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมเพื่อตอบคำถามคณะกรรมการ สสส. ซึ่งเป็นคนนอกวงการนิเทศ แต่ก็ให้โอกาสทีมเราได้ทำงาน
งานนี้ผมจะใช้การสอบถาม พูดคุยตามหาความฝัน และขอให้หยิบยกรูปธรรมที่เราภูมิใจมาเล่าสร้างแรงบันดาลใจ
การทบทวนเอกสารที่ท่านอาจารย์กาญจนาได้สรุปไว้นั้นถือเป็นเพชรแห่งปัญญา ก็ต้องนำมาอ้าง นำมาอิง และนำมาเทียบเคียงด้วย
คาดว่าต้องรวมพลังช่วยชาติอย่างที่เคยเกื้อกูลกันและกันมาหลายปี
หวังว่าบ้าน Big Brother C-4-H คงเปิดต้อนรับผมนะครับ
การประสานงานช่วงนี้จะผ่านน้องตู่
ศรัทธา
ชาตรี เจริญศิริ